You are now being logged in using your Facebook credentials

Intel i AeroScout partneri na RFID tehnologiji

Autor Ivana Cvijić -- . -- Razno

Intel AeroScout RFID tehnologija automatika.rsEnterprise mоbilni urеđајi sada ćе imаti i ugrаđеnu RFID tеhnоlоgiјu nа nivоu čipa, nаkоn оbјаvlјivаnjа dоgоvоrа izmеđu prоizvоđаčа prоcеsоrа rаčunаrа Intеl-a i Stanley Blаck & Dеckеr-a, kојi је vlаsnik АеrоScоut RFID tеhnоlоgiје. Pаrtnеrstvо је nајаvlјеnо nа Intеl-ovom Dеvеlоpеr Fоrum-u u Sаn Frаncisku 11. sеptеmbrа.
 
 
 

7 razloga da razmislite o ne-Ethernet mreži

Autor Ivana Cvijić -- . -- Razno

ne-ethernet mreze automatika.rsZаštо ili kаdа bi ne-Еthеrnеt prоtоkоle trebalo razmatrati zа prојеkаt аutоmаtizаciјe? Sеdаm sledećih rаzlоgа pоkаzuјu kаdа bi nе-Еthеrnеt mrеžе mogle biti odabrane zа industriјski prојеkat. Оvо mоžе uklјučiti јеdnоstаvnоst, flеksibilnоst, pоznаvаnjе i dоslеdnоst, čаk i аkо bi lоgikа sugеrisala suprotno.
 
 

MakerBot Digitizer - 3D skener

Autor Ivana Cvijić -- . -- Razno

makerbot digitizer 3d skener automatika.rsMakerBot Digitizer 3D skener osmišljen je tako da korisnicima olakša skeniranje nekog predmeta, omogući kreiranje 3D slike datog objekta, a zatim da se sve to odštampa na 3D štampaču. Pri tome korisnicima nije potrebno nikakvo specijalno znanje, kao što je poznavanje CAD-a, već je kompletan proces pojednostavljen.
 
 
 

Kiosk Strane predstavljaju online bazu svih biznisa i mesto gde zdrava konkurencija stvara uspeh za sve!

Autor Marko Nikolić -- . -- Razno

kisoskpages automatika.rsKapitalizam uništava male prodavnice, dok sa druge strane daje sve više moći ogrominim lancima marketa, pogotovu tokom ekonomske krize. Međutim, interent je jedino tržište u kome ekonomska kriza nije uznapredovala. „Upravo zbog toga mi smo odlučili da omogućimo svim malim i srdnjim biznisima da dođu na Interent tržište i postanu vidljiviji online mušterijama čiji broj raste iz dana u dan“, kaže Nina Miloš, PR Kioskpages.com portala.

Stanovi na vrhu vetrenjača u moru

Autor Ivana Cvijić -- . -- Razno

stanovi na vrhu vetrenjaca na moru automatika.rsSve je više projekata za izgradnju vetroelektrana na moru, a sa njihovim rastom očekuje se da će biti potrebno i više radnika koji će brinuti o održavanju i otklanjanju eventualnih kvarova na vetrenjačama. Arhitektonski studio Morphocode predstavio je ideju o izgradnji stanova na vrhu vetrenjača za smeštaj radnika.

 
 

NCR bankomati nude lični kontakt sa bankarskim službenikom [VIDEO]

Autor Ivana Cvijić -- . -- Razno

ncr-bankomat-automatika.rsNCR vraća lični kontakt s blagajnikom nazad na bankomat pomažući bankama da produže radno vreme, odnosno prošire set usluga koje mogu pružiti klijentima putem bankomata. Nova tehnologija koju je NCR implementirao na svom multifunkcionalnom bankomatu omogućava uspostavu dvosmerne video komunikacije između korisnika bankomata i bankarskog službenika.
 
 

Lernstift - hemijska olovka koja ispravlja greške [VIDEO]

Autor Marko Nikolić -- . -- Razno

Lernstift-olovka-ispravlja pravopisne-greske automatika.rsNemački inženjeri su dizajnirali i smislili hemijsku olovku "Lernstift" koja bi mogla budućim generacijama uveliko pomoći pri učenju pravopisa, ali i ispravljati one sa "doktorskim rukopisom".  Falk Wolsky, programer, na ideju je došao kada je uvideo da bi se greške u pravopisu njegovog sina mogle izbeći kada bi dete bilo više skoncentrisano na to što piše.

 

5 načina kako da smanjite račun za električnu energiju

Autor Ivana Cvijić -- . -- Razno

smanjite racun za struju automatika.rsLeto je i toplo je. Ako to znači da vaš klima uređaj radi mnogo - onda je takođe vrelo i na vašim računima za komunalne usluge. Kako da kontroliše letnje troškove električne energije? Možete da ostanete u hladnom i udobnom i još uštedite energiju i pare, zahvaljujući napretku u današnjim kućnim sistemima i zelenim tehnologijama. Sledi nekoliko dobrih ideja za uštedu energije.
 

Schneider Electric kupuje Invensys!

Autor Marko Nikolić -- . -- Razno

schneider electric automatizacija invensys automatika.rsSchneider Electric kupuje kompaniju Invensys kako bi dodatno ojačao poziciju na polju automatizacije ali i u sektoru smart home rešenja i automatizacije zgrada i objekata. Kompanija Schneider Electric je vodeći svetski lider u upravljanju energijom, nudi integrisana rešenja kako bi energiju učinila bezbednom, pouzdanom, efikasnom i produktivnom na polju energetike i infrastrukture, industrije, data centara, građevinarstva i tržišta stambenih objekata. 
 

Podzemni parking za bicikle u Japanu - Eco Cycle [VIDEO]

Autor Marko Nikolić -- . -- Razno

eco cycle parkiranje bicikla podyemni parking automatika.rsJanapci su poznati po raznim jelima, zanimljivoj i bogatoj istoriji, svojim ulaganjima u robotiku, zemljotresima i cunamiju ali su možda i najpoznatiji po tome što vole da uštede prostor na svaki način. A veoma često koriste i bicikli kao prevozno sredstvo. Zbog svega toga dosetili su se da naprave parking za bicikle koji se nalazi pod zemljom. Eco Cycle, kako je nazvan ovaj projekat, podseća na duboki bunar sa liftom u koji možete da "parkirate" i do 200 bicikala.

Drugi su preporučili