Uvod u primenu neuralnih mreže za predviđanje na berzi

U današnje vreme je širom sveta uobičajena stavka da se ogromnom količinom kapitala trguje putem berzi. Nacionalne ekonomije su snažno povezane i teško uticajne od strane njihovih berzi. Međutim, u skorije...

Najnovije vesti