led reflektor naslovna automatika.rs
U fotografiji i kinematografiji, reflektor predstavlja improvizovanu ili specijalizovanu reflektujuću površinu koja se koristi za preusmeravanje svetlosti ka datom predmetu ili sceni. Sledi uputstvo za izradu reflektora za fotografiju sastavljenog od LED dioda koji radi na naizmeničnu struju, što je dosta jeftinije rešenje jer ovde nede biti problema sa baterijama.


Potrebni delovi:
led reflektor 1 automatika.rs

  • 60 – ekstra svetlih, belih LED dioda od 8 mm
  • 1 – AC transformator 220 V na 12 V na 2 A
  • 4 – 1N4007 dioda za bridge pretvarač
  • 1 – ON/OFF prekidač
  • Žice, lemilica, zidni utikač, alat itd.

Stari reflektor

 Potreban je stari reflektor, sačinjen od halogenih cevi, koji može da poslužiti kao osnova za LE diode.

led reflektor 2 automatika.rs

Slika br. 1 Reflektor sa folegenom cevi

Električno kolo

 Ovde ćemo formirati serijsko/paralelnu LED matricu od tačno 60 dioda tj. 10 paralenih redova sa 6 dioda.

led reflektor 3 automatika.rs

Slika br. 2 Šema povezivanja dioda i ostalih komponenata

Proračun reflektora

Izlaz transformatora bez opterećenja iznosi 14.4 x 1.4 = 20.16

20.16 / 3.5 = 5.76 ili 6 LED dioda u jednom redu. LED dioda od 8 mm na napona 3.5V daje struju od 30mA, tako da je moguće staviti 2000/30 odnosno 6.66 redova.

Ili 66.6 x 6 = ukupno 396 LED dioda.

Napajanje

 AC transformator 220 V na 12 V na 2A se pričvršćuje na dršku reflektora sa svojim sopstvenim PVC kućištem. Time se dobija 2A jednosmerne struje što je sasvim dovoljno za LED diode. Transformator od 2A se koristi jer ako jačina svetla nije adekvatna mogu se dodati još dva panela od 60 LED dioda sa obe strane reflektora. Tada će ukupno biti 60 x 3 tj. 180 LED dioda što je i više nego dovoljno.

led reflektor 4 automatika.rs led reflektor 5 automatika.rs

         Slika br.4 Slika sa dodatnim panelima                                   Slika br.5 Izgled starog i novom reflektora

 Na slici br.5 se može videti kako zameniti stari reflektor koji troši dosta energije novim, modnim LED osvetljenjem, odgovarajućim za potrebe fotografije.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.