ir_dimmer_naslovna_projekti_elektronika_automatika.rs.jpg

ir_dimmer_naslovna_projekti_elektronika_automatika.rs.jpg

Predstavljamo vam veoma jednostavnu šemu uredjaja za upravljanje sobnim osvetljenjem. Ovo je prava stvar za sve one kojima je teško da ustanu i upale ili ugase svetlo. Ovim uredjajem je moguće pored paljenja i podešavati željenu jačinu osvetljenja ili postavljati sleep timer.

 

Mogućnosti ovog uredjaja su sledeće:

    – postepeno uključivanje sijalice;
    – postepeno isključivanje sijalice;
    – kontrola jačine osvetljenja preko daljinskog upravljača u 10 nivoa;
    – pamćenje zadnjeg podešenog nivoa po isključivanju svetla;
    – sleep timer u trajanju od 2 min;
    – ON/OFF preko zidnog tastera.

  Koriste se daljinski upravljači NEC ili RC5.

  Najbolje je dimmer postaviti u razvodnu kutiju koja se obično nalazi iznad zidnog prekidača kojim palimo sijalicu na koju postavljamo dimmer. Dimmer se spaja prema šemi koja sledi i ako se spoji drugačije verovatno će posledica biti uništenje uredjaja. Preporuka je da spajanje uredjaja prepustite nekom iskusnom električaru, ako niste dovoljno stručni, jer je mrežni napon opasan po život. Način povezivanja na mrežni napon prikazan je na skici 1.

 

slika_1_ir_dimmer_projekti_elektronika_automatika.rs.jpg

 

Slika 1. Šema povezivanja IR dimmea na mrežni napon

 

 

        Šema uredjaja

 

slika_2_ir_dimmer_projekti_elektronika_automatika.rs.jpg

 

  Slika 2. Električna šema IR uredjaja za regulaciju sobnog osvetljenja

  Uredjaj funkcioniše tako što trijak TR1 otvara ili zatvara kolo sijalice u zavisnosti od signala koji dobija sa kontrolera (Slika 2.). IR prijemnik TSOP173x prima informacije sa daljinskog upravljača i prosledjuje ih kontroleru. Kontroler uporedjuje dospelu informaciju sa informacijama o tasterima daljinskog upravljača koje su sacuvane u njemu prilikom učenja tastera, i u skladu sa tim preduzima odredjene mere koje se svode na delimično ili potpuno otvaranje trijaka TR1.

        Spisak delova potrebnih za realizaciju IR dimmer-a

    – PIC 12f675
    – Tr1    TIC206, TIC216
    – LD1    Led
    – TSOP    TSOP1738, TSOP1736, SFH5110
    – Sw1    Zidni taster umesto trenutnog prekidaca
   
    – D1    5V6 Zener
    – D2    1N4007, 1N4148

    – C1    *** 0,39uF / 275V
    – C2    100nF
    – C3    100uF / 16V
    – C4    4,7uF / 10V
    – C5    10nF

    – R1    *** 47 / 1W
    – R2    820
    – R3    1M
    – R5    1k
    – R4    100
    – R6    100

        Učenje tipki daljinskog upravljača (programiranje)

   Nakon spajanja dimmera potrebno ga je isprogramirati odnosno naučiti tastere izabranog daljinskog upravljača. To se radi na sledeci način:

1. Držati zidni taster 11 sec da dimmer udje u mod za programiranje. Nakon što protekne 11 sekundi, LED će početi da blinka brzo a sijalica će biti podešena na treći nivo osvetljenja. Sada imate 11 sekundi da izvršite memorisanje tastera, odnosno:
2. Pritisnuti prvi taster koji ce služiti za uključivanje i povećanje nivoa osvetljenja (ON/UP)
3. Pritisnuti drugi taster koji ce služiti za smanjivanje nivoa osvetljenja (DOWN)
4. Pritisnuti treći taster koji ce služiti za aktiviranje/deaktiviranje sleep timer-a (SLEEP)
5. Konačno pritisnuti četvrti taster na daljinskom upravljaču koji ce služiti za isključivanje sijalice (OFF)

Prilikom programiranja i pritiska na tastere daljinskog upravljača svetlo će bljesnuti do maksimuma što će potvrditi uspešan prijem koda. Ukoliko vaš daljinski upravljač nema 4 tastera, moguće je neki od tastera ponoviti, ali time se gubi neka od funkcija. Ako naprimer vaš daljinski upravljač ima samo dva tastera (A i B) i prilikom programiranja pritisnete: A A A B, to znači da će taster A označavati pojačanje osvjetljenja (uključivanje svetla), a tipka B totalno isključivanje svetla. Ako izaberemo kombinaciju: A B B B, to znaci da će taster A označavati pojačavanje osvjetljenja (uključivanje svetla), a taster B smanjivanje svetla (ujedno i isključivanje, ali u 10 pritisaka odnosno 10 smanjenja nivoa – do nule).
Napomena za programiranje: Ukoliko primetite da LED blinka i kada niste pritisnuli taster na daljinskom upravljaču, to je zato što niste koristili TSOP17xx nego TSOP11xx koji je previše osetljiv na smetnje. U tom slučaju programiranje ćete sprovesti veoma teško ili nikako.
Ako niste zadovoljni postupkom programiranja tastera daljinskog upravljača, ne brinite, programiranje se može ponoviti bezbroj puta.
Ako planirate koristiti daljinski upravljač od svog TV-a, bilo bi pametno izabrati tastere koje se ne koriste često prilikom gledanja TV-a. Takvi tasteri su teletext-tasteri: crvena, zelena, žuta i plava. U protivnom, imaćete problema sa kontrolisanjem svetla i/ili TV-a. Ovo važi i za ostale daljinske upravljače koje planirate koristiti.

 

        Sleep timer

Sleep timer se može aktivirati dužim pritiskom na zidni taster u trajanju od 1.8 sec, ili pritiskom odgovarajućeg izabranog tastera na daljinskom upravljaču. Poništenje sleep timera se vrši isto kao i njegova aktivacija. Moguće je i vršiti regulaciju osvjetljenja dok je sleep timer aktivan. Dimmer automatski podesi jačinu svetla na šesti nivo kada aktivira sleep timer, ali samo ukoliko je svetlo bilo na većem nivou od 6.

HEX file za kontroler PIC 12f675 možete skinuti sa ovog linka.

Ovaj projekat je u većoj meri preuzet sa sajta www.elektronika.ba .

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.