naslovan prekidac_aktiviran_zvukom_projekti_automatika.rs
naslovan prekidac_aktiviran_zvukom_projekti_automatika.rs
Sa ovim prekidačem, aktiviranim zvukom, možemo upravljati različitim uređajima. Na primer, uređaj se može podesiti tako da reaguje na zvuk kucanja o vrata ili pljeskanja rukama i da na taj način uključuje sijalicu. Svetlo bi se isključilo automatski, posle nekoliko sekundi.

 Ovaj zvukom aktiviran prekidač pokazuje kako da napravite podesivi referentni napon od 0 do 100mV. Koristićemo 10kΩ potenciometar, 5kΩ otpornik i +15V izvor kako bismo generisali pogodan visoko podesivi napon 0-10V. Zatim povezujemo 100:1 razdelnik napona koji spušta napon opsega 0-10V na željeni napon opega 0-100mV. Izvor signala Ei predstavlja signal sa mikrofona, a na izlaz uređaja povezan je alarm.
sema prekidac_aktiviran_zvukom_projekti_automatika.rs
Slika1. Električna šema uređaja.

 Bilo kakav šum će proizvesti AC napon na mikrofonu. Prva pozitivna oscilacija sa Ei na operacionom pojačavaču (Slika 1), veća od Vrefdovodi Vo na +Vsat. Dioda sada provodi strujni impuls od 1mA na gejt SCR-a (Silicon-Controled Rectifier). U početnim uslovima, anoda i katoda SCR-a se ponašaju kao otvoreni prekidač. Strujni impuls čini SCR otvorenim. Audio ili vizuelni alarm su sada aktivirani. Alarm će biti uključen, jer kada se SCR jednom aktivira, on provodi dok se anoda i katoda ne otvore. 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.