scada automatizacija upravljanje proesima automatika.rs
scada automatizacija upravljanje proesima automatika.rsTermin SCADA se odnosi na Supervisory Control And Data Acquisition. SCADA sistem je običan sistem procesne automatizacije koji se koristi da prikuplja informacije pomoću senzora i instrumentacije koji su locirani na udaljenim lokacijama (remote sites) kako bi se ti podaci preneli i prikazali na celtralnoj lokaciji (central site) koja služi ili za upravljanje ili za svrhe monitoringa. Prikupljeni podaci se obično mogu videti na jednom ili više SCADA Host računara koji su locirani na centralnom (central site) ili master sajtu (master site).

 Tokom poslednjih  nekoliko desetina  godina razvoj SCADA-e je prirodno pratio razvoj komunikacionih i računarskih tehnolologija. Danas je SCADA postala sastavni deo gotovo svake industrijske  aplikacije. Ona  se  realizuje  u  okviru  računarske  mreže i  po pravilu nadzire rad jednog broja  lokalnih stanica u mreži koje obavljaju  akviziciju podataka, realiziju direktno digitalno, kao i sekvencijalno upravljanje. U poslednje vreme za komunikaciju se koriste različiti protokoli za rad u realnom vremenu a i nadzor i upravljanje preko interneta su sve češća pojava.
 
 SCADA sistem koji radi u realnom svetu može da vrše monitoring i upravljanje stotina holjada U/I tačaka. Tipična SCADA aplikacija za vodu radi monitoring nivoa vode na različitim izorima vode kao što su rezervoari i tankovi i kada nivo vode pređe trenutnu granicu, aktivira se sistem pumpi kako bi se voda pomerila na nizak nivo tanka.  

 Uobičajeni analogni signali koje SCADA sistem nadgleda i kontroliše su nivoi, temperature, pritisci, protoci i brzina. Tipični digitalni signali koji se nadgledaju i kontrolišu su prekidači za nivo, prekidači za pritisak, status generator, releji i motori.

 SCADA sistem se obično sastoji od:

1. HMI  – Human Machine  Interface-a koji predstavlja vezu  između operatera  (čoveka) u nekom procesu i samog procesa. To je način na koji operater  može  nadzirati i kontrolisati proces.
2.  Nadzornog računarskog sistema  koji služi za prikupljanje (akviziciju) podataka iz procesa i slanje komandi procesu (kontrole procesa).
3.  RTUsRemote terminal units su uređaji koji pretvaraju signale sa senzora u digitalne podatke koji se salju nadzornom sistemu.
4.  PLC  –  Programmable logic controller, Industrijski ili Embedded računari  su procesorske  jedinice koje zadovoljavaju stroge zahteve sistema za rad u realnom vremenu i namenjene su za rad u industrijskim uslovima.
5.  Komunikaciona infrastruktura  koja povezuje nadzorni računarski sistem sa RTU uređajima.
6.  Različiti procesi i instrumentacija, …
scada hmi sensori upravljanje procesima automatika.rs  
 Postoji tipičan drugi sloj opreme između udaljenih senzora i instrumentacije i centralnog računara. Ova posrednička oprema postoji na udaljenoj strani i povezuje se sa senzorima i instrumentima polja. Senzori obično imaju digitalne ili analogne U/I i ovi signali nisu u obliku pomoću kojega može lako da se komunicira na velike udaljenosti. Oprema koja se nalazi između se koristi da digitalizuje i upakuje signale senzora tako da oni mogu digitalno da budu prenešeni preko industrijskih komunikacijskih protokola na velike udaljenosti do centralnog sajta. 

 Tipična oprema koja rukovodi ovom funkcijom su PLC-ovi (Programmable Logic Controllers) i RTU (Remote Terminal Units). Ovi uređaji zapošljavaju de-fakto standardne industrijske protokole za komunikaciju podacima kao što su Modbus, AB-DF1, i DNP3.0 kako bi se prenosili senzorski podaci. Tipični fizički interfejs standardi su Bel 202 modem, RS-485 & RS-232.  

scada automatizacija softver 1 automatika rs

 SCADA Host je obično industrijski računar koji pokreće sofistricirani SCADA MMI (Man Machine Interface) ili HMI (Human Machine Interface) softver. Ovaj softver se koristi da anketira udaljeni sajt i da uskladišti prikupljene podatke u centralizovanu SQL ili Oracle bazu podatakae. Logika ne može biti konfigurisana u istom SCADA Host softveru koji nadgleda i kontroliše postrojenje ili opremu. Upravljanje može da bude automatsko ili inicirano od strane operatorovih komandi.

 Prikupljanje podataka je prvenstveno postignuto pomoću RTU-ova ili PLC-ova, tako što su skenirani ulazi polja koji su povezani na RTU / PLC. Ovi podaci su obično prikupljeni na biračkoj stopi koja je konfigurisana od strane operatera. Biračka stopa je određena od strane broja sajtova, količine  podataka na svakom sajtu, maksimalnog propusnog opsega za dati komunikacioni kanal i minimalnog vremena prikazovanja i upravljanja.

 Jednom kada su podaci prikupljeni na slanju do SCADA Host-a, MMI softver će da skenira prikupljene podatke (uobičajeno na sporom nivou). Ovi podaci su tada obrađeni da detektuju podešene alarmne uslove i ukoliko je alarm prisutan, alarmna poruka će da svetli na operatorovom ekranu i biće dodata na alarmnu listu. Operater onda mora da prizna ovaj alarm. Postoje 3 uobičajena tipa prikupljenih podataka: 

 
1.  Analogni – koriste se za praćenje trendova 
2.  Digitalni (on/off) – koriste se za alarmiranje
3.  Impuls (na primer, obrtanje neke vrste brojila) – akumulisani /prebrojani

 Primarni operaterov interfejs je skup grafičkih ekrana koji prikazuju reprezentaciju opreme koja se nadgleda. Podaci u realnom vremenu su prikazani numerički ili grafički kao promenjivi barovi, krugovi, linije ili neki drugi oblici koji se nalaze na statičnoj pozadini.   
 
 Pošto se prikupljeni podaci menjaju u realnom vremenu, barovi, krugovi, linije ili drugi predstavljeni oblici se stalno ažuriraju. Na primer, povećanje analognog nivoa može da bude prikazano kao produženje representovanog vertikalnog bara ili grafika ventila može da izgleda otvorena kako bi prikazala da je ventil otvoren. Tipičan MMI će imati ugnežđenu strukturu drveta koja se sastoji od mnogo takvih ekrana, obično od mnogo preglednih ekrana na prvoj stranici sa mnogo relevantnih podataka prikazanih. Ovde takođe postoje linkovi koji vode na druge stranice. Korisnici lako mogu da konfigurišu tip U/I tačke, drajvere komunikacionog protokola, biračku stopu, prag alarma i podsetnike, proces trenda podataka, baš kao što može da se konfiguriše korisnikov i operaterov ekran.   
 
 Sledeća generacija SCADA MMI softvera kao što je NetSCADA uključuje sve ove funkcije u prijatnom, lakom za korišćenje i povoljnom po pitanju cene paketu i takođe ima bešavnu internet integraciju koja omogućava mnogim klijentima da bezbedno pogledaju prikupljene podatke bilo gde na internet. Fleksibilni SCADA Host može jednostavno da se proširi u smislu upravljeanja dodatnim budućim udaljenim sajtovima i U/I tačkama. 

 SCADA komunikacija može da zaposli različiti opseg kako žičanih (iznajmljene linije, dail-up linije, fajber, ADSL, kablivi), tako i bežičnih medija (licencirani radio, šireći spektar, mobilni, WLAN ili satelit). Izbor zavisi od broja faktora koji karakterišu klijentovu trenutnu komunikacionu infrastrukturu.   
 
 Faktori kao što su postojeća komunikaciona infrastruktura, dostupna komunikacija na udaljenim lokacijama, stopa podataka i izabrana frekvencija, blizina sajta, instalacioni budžet i sposobnost da se smeste buduće potrebe su stavke koje imaju uticaja na konačnu odluku. U kompleksnim SCADA arhitekturama može postojati raznolikost kako žičanih, tako i bežičnih medija i protokola koji su uključeni u povraćaj podataka na centralni sajt za monitoring.   
 
 SCADA sistemi se razlikuju od DCS (Distributed Control Systems) koji su generalno vezani za sajtove postrojenja. Dok DCS-ovi pokrivaju sajt postrojenja, SCADA sistemi pokrivaju mnogo šire geografske površine. Uobičajeno SCADA sistemi se nalaze pred zahtevom da ostvare interfejs sa postrojenjem DCS-a ukoliko postoje udaljeni senzori, instrumenti ili motori i pumpe koji moraju biti kontrolisani ili nadgledani sa sajta postrojenja DCS-a.   
 
 Dati tipovi aplikacija kao što su oni za naftu i gas, električne i vodene komunalne sisteme, sisteme za vodu, gubitke vode ili nadzor životne sredine zahtevaju SCADA komunikaciju baš iz razloga njihove neudaljenosti. Nadalje, zbog njihove blizine mnogi od ovih obično zahtevaju upotrebu bežičnih komunikacija. U ovom slučaju, tradicionalno rešenje je da se doda radio modem na standardnu SCADA arhitekturu kao što je pokazano.  

 Sledeća generacija bežične SCADA opreme kao što je Bentek Systems SMX-900 ili UNICON IP nude drugi nivo integracije postavljajući bežične komunikacije i RTU funkcionalnost zajedno u isti paket.

scada automatizacija softver 3 automatika rs
 U dodatku na ovaj visok nivo integracije, SCADA oprema sledeće generacije kao što je IP100 takođe podržava TCP/IP, UDP ili neki drugi IP zasnovani komunikacioni protocol, baš kao i strogo definisane industrijske protokole kao što su Modbus TCP, Modbus preko TCP ili Modbus preko UDP – svi rade preko privatnog radija, mobilnog telefona ili satelitske mreže. IP100 može da deluje kao Ethernet Serial gateway da dopusti starijem zaveštanju serijske opreme da se poveže na TCP/IP mreže. Spojeni sa  Host softverom kao što je NETSCADA, ovo omogućava implementaciju moćne IP zasnovane SCADA mreže preko spoja mobilnih, satelitskih sistema i zemaljskih sistema.  
 
 Tekst je preuzet iz baze znanja sajta www.scadalink.com . Dalja objašnjenja vezana za pojmove iz ovog teksta možete da pronađete na navedenom sajtu.


 {gallery}baza_znanja/scada_uvod/galerija{/gallery}

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.