Naslovna Projekti

Projekti

*Postavite na ovoj stranici i Vaše projekte, sve projekte možete slati na mail office@automatika.rs

Digitalni sat/kalendar/termometar

Realizacija digitalnog sata sa kalendarom i termomertrom je moguća korišćenjem Microchip PIC16F628 mikrokontrolera i DS18S20 i DS18B20 Maxim IC temperaturnog senzora. Hardver je prilično jednostavan pošto sadrži samo PIC mikrokontroler, DS18S20/DS18B20 senzor, 4x7...
merenje simulacija Automatika.rs

Razlika između merenja i simulacije

Postupci simulacije i merenja su od suštinske važnosti za projektovanje u elektronici. Ako posmatramo u odnosu na proučavanje talasnih oblika signala, između njih nema velike razlike, iz razloga što je uvek poželjno da...

Digitalni impulsni relej

Relej predstavlja uređaj koja služi za prekidanje ili uspostavljanje strujnog kola. Prekid nastupa kada se na kalem dovede struja. U opštem slučaju, struja se mora konstantno dovoditi na kalem, radi održavanja kontakta,...

Napravite jednostavan punjač olovnih akumulatora

U projektu ćemo videti kako je moguće, u kućnoj izvedbi, napraviti punjač olovnih (automobilskih) akumulatora. Ovaj punjač akumulatore puni kontinualno, pri maksimalnoj struji, postepeno smanjujući struju kako se dostiže napon punog...

Napravite jednostavan detektor metala

Ovaj homemade detektor metala će vam pomoći da pronađete objekte sačinjene od materijala sa relativno velikom magnetnom permeabilnošću. Zbog male osetljivosti, ovaj uređaj nije pogodan za detekciju manjih predmeta (npr. kovanice)....

Kako napraviti jednostavan detektor dima?

U projektu koji sledi, videćemo kako se može napraviti jednostavan detektor dima. Detektor koji će biti prikazan, za napajanje koristi bateriju od 9V. Za detekciju dima koristi se tzv. foto-interapter (photo-interrupter)...

Kako napraviti tester za mrežne (LAN) kablove?

Ovaj jednostavni tester koristi AT90S2313 (ili ATtiny2313) mikrokontroler, kako bi testirao svaki od osam provodnika mrežnog kabla (sa konektorima RJ-45 ili Cat5e). Tester će indikovati provodnike koji su prekinuti (diode neće...

Kako napraviti osciloskop pomoću mikrokontrolera?

Evo jednog interesantnog projekta u kome ćemo videti da je moguće napraviti osciloskop pomoću mikrokontrolera. Naravno, osciloskop je veoma skromnih mogućnosti i perforansi, ali je projekat sam po sebi veoma zanimljiv....

Kako napraviti RFID čitač?

U tekstu koji sledi, videćemo kako je u kućnoj izvedbi moguće napraviti RFID čitač. Ovaj čitač očitava tagove koji rade na frekvenciji od 125 kHz. Korišćen je protokol EM4100. U projektu...

Kako napraviti mali logički analizator?

Logički analizator je uređaj pomoću kog možete pratiti više signala digitalnog kola. Logički analizator koji će biti predstavljen u ovom projektu će vam omogućiti da na LCD displeju posmatrate promene  logičkih...

Najnovije vesti