naslovna napravite jednostavan detektor metala projekti automatika.rs
Ovaj homemade detektor metala će vam pomoći da pronađete objekte sačinjene od materijala sa relativno velikom magnetnom permeabilnošću. Zbog male osetljivosti, ovaj uređaj nije pogodan za detekciju manjih predmeta (npr. kovanice). Komponenta koja se koristi za detekciju je kalem koji sa integrisanim kolom NE565N čini naponom upravljani oscilator. 

 Električna šema detektora prikazana je na slici 1. Ovaj metal detektor se napaja pomoću dve baterije od 9V. Baterije kolu isporučuju struju od oko 15mA. Kalem L1 predstavlja deo sinusoidalnog oscilatora postavljenog oko tranzistora T1. Centralna frekvencija naponom upravljanog oscilatora (VCO – Voltage Controlled Oscillator) iz fazno zatvorene petlje (PPL – Phase Locked Loop), koja je sadržana unutar integrisanog kola IC1, jednaka je frekvenciji oscilovanja tranzistora T1. Ova frekvencija se menja kada metalni predmet ili predmet sačinjen od obojenog metala dođe u polje kalema L1.
 Mera devijacija nastalih usled prisustva metala predstavlja meru promenu frekvencije, a pravac devijacije zavisi od tipa detektovanog mateijala. Instrument kojim se prikazuju “rezultati merenja” je mikro-ampermetar, opsega od -50μA do +50μA, sa nulom u sredini opsega.
 Kalem L1 se sastoji od 40 zavojaka lakirane bakarne žice, obmotane oko plastičnog jezgra prečnika oko 10cm. Ovako dobijena induktivnost obezbeđuje funkcionisanje oscilatora na frekvenciji približno jednakoj frekvenciji VCO-a.
shema napravite jednostavan detektor metala projekti automatika.rs
Slika 1. Električna šema uređaja
 Kalibracija uređaja se vrši tako što se pomoću osciloskopa proveri da li pin 2 kola IC1 daje sinusoidni signal, frekvencije oko 75kHz. Zatim podesite potenciometar P1 tako da se rastuća ivica pravougaonog signala (pin 4) poklopi sa vrhom sinusiodnog signala sa pina 2. Zatim podešavanjem potenciometra P2, podesite skalu mikro-ampermetra u nulti položaj. Tokom korišćenja detektora, moraćete povremeno da podešavate potenciometar P2 i dovodite skalu u nulti položaj, jer će doći do disbalansa usled pražnjenja baterija.
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.