Kompanija Emerson je izabran za kompaniju koja će da modernizuje monitoring sistem, zasnovan na PLC-u, za kontolu rada elekrane, hidroelektrane kao i komunalnih poslove grada Fremonta. Jedno od najstarijih komunalnih preduzeća u Nebraski jeste upravo ovo, vode brigu o pijaćoj vodi, otpadnim vodama, distribucijom kao i sistemima za proizvodnju uglja i prirodnog gasa koji opslužuju stanovnike u oblasti od 60 kvadratnih kilometara.

 Do sada su se nekoliko puta susretali sa problemima izazvanim zastarelim programabilnim logičkim kontrolerima (PLC). Problemi poput veoma ograničenog inventara rezervnih delova, nedostatak hardverske i softverske podrške proizvođača, nemogućnost automatizacije prikupljanja podataka kao i nedostatak vidljivosti u radu trafostanica, žičara, su veoma izazovni za kontrolu i održavanje.

 Zaposleni u komunalnom preduzeću često su bili prisiljeni da putuju na udaljene lokacije kako bi dijagnostikovali probleme i ručno prikupili podatke za kreiranje izveštaja. Emersonova jedinstvena platforma za automatizaciju, uključujući kontroler i SCADA tehnologije, predviđenja je za otklanjanje ovakvih problema, omogućujući gradu Fermont-u da smanji troškove i vreme potrebne za održavanje ovih poslova.

 Alan Kaspar, direktor elektrotehnike u komunalnom preduzeću Fermonta izjavio je da su svesni nedostataka sa kojima se susreću zbog svojih, 20 i više godina starih, PLC sistema i da će uvođenje novih povećati pouzdanost i operativnu efiksnost što je od presudnog značaja za zadovoljenje potreba njihovih korisnika. ,,Radujemo se što ćemo moći bolje da koristimo naše resurse – što nije moguće sa zastarelim PLC-om sistemom“ rekao je.

 Emerson će instalirati 68 kotrolera za kontrolu i nadgledanje različitih komunalnih procesa, uključujući prekidače visokog napona, protok i pritisak distributivne mreže gasa, kontrolu postrojenja za prečišćavanje vode, praćenje nivoa vode i nadgledanje stanica za regulaciju otpadnih voda. Emerson takođe uvodi i radio tehnologiju kao deo SCADA tehnologije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.