3D rendering of aerospace line.

 Proizvodnja za vazduhoplovnu industriju predstavlja složene tehnološke izazove za kompanije, od mašinske obrade velikih elemenata do zavarivanja ultralakih legura i metala. FANUC im dolazi u pomoć sa širokim spektrom rešenja.

 Vazduhoplovna industrija je jedna od najživljih i najrazvijenijih u Evropi, koju čine ne samo veliki proizvođači, već i prvi nivoi, dobavljači i veoma veliki broj uključenih kompanija. Ako posmatramo samo avionsku industriju, izuzimajući sektore svemira i odbrane, govorimo o tržištu od 130 milijardi i 450 hiljada radnih mesta na prostoru Zajednice (podaci Evropske komisije), na kojem su glavni akteri Nemačka, Francuska i Italija.

 U ovom scenariju, FANUC je vodeći igrač, opslužujući sve vrste kompanija aktivnih u sektoru sa praktično svim svojim proizvodima: CNC, robotima i inteligentnim mašinama kao što su ROBOCUT i ROBODRILL. Njegove numeričke kontrole takođe opremaju mašine velikog broja proizvođača koji razvijaju rešenja izričito za vazduhoplovni sektor. Grupacija je tako izgradila bogato nasleđe veština koje se obogaćuje zahvaljujući kontinuiranoj razmeni sa razgranatom mrežom sistem integratora i proizvođača automatizovanih linija.

VRHUNSKI PROIZVODI

 Ovo znanje je prešlo u CNC-ove koje je razvio FANUC za vazduhoplovni sektor, predstavljene vrhunskim modelima kao što su 31i-B5 Plus i 30i-B Plus, koji mogu da kontrolišu 26 osa/8 vretena i 6 procesa i 32 ose/8 vretena i 10 procesa. FANUC CNC paket za vazduhoplovstvo, koji koriste različiti proizvođači, uključuje upotrebu „5-osi integrisane tehnologije“ sa opcijama velike brzine i precizne obrade (AICC II), kao i mogućnost izvođenja kombinovane obrade glodanja i okretanje. Takođe je konfigurisan sa novim iHMI korisničkim interfejsom, sa pojednostavljenim funkcijama programiranja na ploči, trenutnim radom i aplikacijama za preventivno i prediktivno održavanje. Fundamentalnu funkciju obavljaju ciklusi kontrole dimenzija komada tokom faze obrade, sa aktivnom povratnom spregom za mogući povratak u optimalne uslove same obrade. Ovo je neophodan zahtev u oblasti vazduhoplovstva, koji mora biti u stanju da potvrdi konfiguraciju mašine tokom celog procesa.

INTELIGENTNA ĆELIJA – saradnja sa partnerom

 Belgijska kompanija Fijn Mekaniek Nelissen, specijalizovana za obradu metala sa mašinama za numeričko upravljanje, koristila je FANUC robote da bi dobila dva rezultata: automatizovala proizvodnju komponenti za vazduhoplovstvo i prevazišla poteškoće u pronalaženju specijalizovanog osoblja. Zajedno sa sistem integratorom Robotjob, Nelissen je integrisao FANUC M-120 iA 6-osnog robota i IRS-CV (Integrated Robot Sistem for Chuck Vork) sistem na Mazakov strug sa dvostrukim vretenom, sposoban da se brine o utovaru praznina i istovaru gotovih komada. Vremena procesa su drastično smanjena, sa mogućnošću rukovanja komadima veoma različitih veličina, između 23 i 250 mm i težine do 50 kg. Štaviše, ceo sistem se može instalirati za samo dva dana na mašini i zahteva samo jedan dan za obuku osoblja.

 Za više informacija pratite FANUC na LinkedIn-u: FANUC Serbia ili posetite www.fanuc.rs!

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.