festo robot sound machine pneumatika rbotika automatika.rsDruga generacija Festo Zvučne mašine 2.0 predstavlja inteligentnu robotizovanu zvučnu instalaciju koja se sastoji od pet nezavisnih muzičkih instrumenata – dve violine, viole, čela i basa. Zvučna mašina je u mogućnosti da „sasluša“ određenu melodiju, iskoristi je za komponovanje nove melodije i izvede je uživo. Osnovni cilj je da se demonstrira odnos čoveka i mašine na zabavan način, a i da se predstavi kako bi sve ovo moglo da izgleda u fabrikama budućnosti.
 

 Instrumensti ove mašine od pravih instrumenata se razlikuju u tome što imaju samo po jednu žicu. Cilindri zamenjuju prste mužičara koji stvaraju tonove. Festo DGE električni pogon se kreće duž žice instrumenta pritiskajući je na određenoj dužini poput prstiju leve ruke pravog muzičara. Muzičar odsvira melodiju koju Zvučna mašina treba da reprodukuje. Dobijen analogni signal mašina konvertuje u digitalni i nakon obrade prosleđuje ga pojedinačnim instrumentima koji proizvode zvuk. Obrada signala obavlja se u računaru koji putem EasyIP protokola podatke prenosi Festo CPX kontroleru, a on dalje, putem CAN magistrale, pokreće motore koji upravljaju svakim od instrumenata.
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.