ST Microelectronics cSPIN mikrokontroleri automatika.rsSTMicroelectronics je napravio jedno-čipni motor kontroler koji ne zahteva softver motornog upravljanja. Preciznost pokreta i pozicioniranje sistema koji se koriste u industriji, kao što su automatska proizvodnja i proizvodnja lekova, mogu biti tiši, manji, lakši, jednostavniji i efikasniji sa cSpin jedno-čipnim digitalnim pokretnim kontrolerima napravljenim od strane STMicroelectronics (NYSE: STM).

 cSpin takođe omogućava preciznu kontrolu nad brzinom obrtanja, što je posebno važno za ponovljiva, precizna mešanja tečnosti, u primenama, kao što su rukovanje medicinskim uzorcima. Za sve primene, glatko i bešumno funkcionisanje predstavlja prednosti za korisnike, posebno u tihim okruženjima kao što su laboratorije ili bolničke prostorije.
cSpin mikro-steper kontroleri za dvofazne steper motore obezbeđuju komunikaciju sa glavnim sistemom koristeći high-level komande preko standardnog serijskog perifernog interfejsa (SPI). On-chip kola za napajanje faze motora, mogu da rade od 8 V do 85 V, što omogućava aplikacijama da se glatko popnu preko širokog opsega snaga do 300 W. ST-ov digitalni pokretni motor je optimizovan za prevazilaženje poznatih izazova kao što je izbegavanje rezonance kako bi se obezbedio nesmetan i izuzetno tih rad motora.

1 ST Microelectronics cSPIN mikrokontroleri automatika.rs
ST-ova cSpin familija ne zahteva softver upravljanja motorom i pojednostavljuje dizajn sistema obavljajući sve kalkulacije, kontrole i interfejsne funkcije u jednom čipu. Konkurentska rešenja zahtevaju softver i više diskretnijih čipova, koje projektanti moraju da kombinuju pre početka razvoja svoje aplikacije. Sa cSPIN-om, projekti mogu početi koristeći ST evaluacionu tablu koja sadrži kontrolno IC, koje može biti odmah povezano sa steper motorom omogućavajući brz prototiping.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.