naslovna napravite jednostavan punjac olovnih akumulatora projekti automatika.rsU projektu ćemo videti kako je moguće, u kućnoj izvedbi, napraviti punjač olovnih (automobilskih) akumulatora. Ovaj punjač akumulatore puni kontinualno, pri maksimalnoj struji, postepeno smanjujući struju kako se dostiže napon punog akumulatora. Maksimalna struja punjenja akumulatora je 4,4A. Ova struja opada na 4A, kada napon dostigne 13,5V. Sa porastom napona struja nastavlja da opada na sledeći način: 3A pri 14V, 2A pri 14,5V i 0A pri 15V.

 Na slici 1 prikazana je električna šema uređaja. Tranzistor Q1, diode D1-D3 i otpornik R1 formiraju jednostavan strujni izvor. Otpornik R1 određuje struju kroz tranzistor Q1. Zbir napona na otporniku i napona emitor-baza, tranzistora Q1, jednak je naponu na diodama D1-D3. Pošto je pad napona na diodama i na spoju baza-emiter 0,7V, struja kroz otpornik R1 jednaka je 1,4V / 0,34Ω = 4,1A
shema napravite jednostavan punjac olovnih akumulatora projekti automatika.rs
Slika 1. Električna šema uređaja
 Kada se baterija potpuno napuni, struja kroz regulator napona (IC) opadne na veoma nisku vrednost, što prouzrokuje isključivanje tranzistora Q1. Otpornik R2 ograničava struju kroz IC. Kroz otpornik prolazi struja koja je dovoljna za aktiviranje naponskog regulatora, tako da je Q1 potpuno otvoren pri naponima baterije do 13,5V. Smanjivanjem otpornosti otpornika R2, doći će do povećanja napona napunjenog akumulatora. Nasuprot tome, ako serijski sa baterijom dodamo jednu diodu, doći će do pada napona napunjenog akumulatora za oko 0,7V.
 Potreban naizmenični napon na ulazu u grecov spoj je 20V. Otpornici R1 i R2 trebaju biti snage od 5W ili više. Tranzistor Q1, kao i regulator napona IC zahtevaju pasivno hlađenje, pošto su izloženi visokim strujama.

  Spisak delova

 Otpornici:
 • R1 – 0,34 Ω
 • R2 – 8,2 Ω
 Kondenzator:
 • C1 – 10.000 μF/63 V
 Poluprovodnici:
 • D1 – 1N4004
 • D2 – 1N4004
 • D3 – 1N4004
 • D4 – 1N4004
 • Q1 – MJ1504
 • IC – 7815, regulator napona
 • BR1 – 1N4004 × 4 kom.
 

10 KOMENTARA

 1. -Imam trafo od 24v dali mogu njega da iskoristim umesto od 20v kako je navedeno u instrukcijaia, i ako mogu dali je ista sema veze.
  – I dali mora kondezator 10 000 ¿f/63 ili moze neki /35 ili slicno

 2. U grecu moraju da budu diode od 3A najmanje a bolje zbog manje disipacije bolje je da budu od 6A PB-Y 06 ili PB-Y 10 od 10A. Ili Grec od 10A/35A.

 3. Tranzistor može da bude bilo koji PNP 2N4399 npr. u TO-3 kućištu metalnom. Ovaj tranzistor može da izdrži struju od 25A uz adekvatan hladnjak, najbolje na samo kućište punjača naravno izolovano od kutije punjača.

 4. Napon sekundara treba da bude od 18-22V najbolje kako bi imao dovoljno energije i struje za punjenje. Kondenzator je ovde zbog filtriranja struje i njegov napon može da bude 35V, a kapacitet može da bude i 6800/4700/2200 a može i bez kondenzatora ako se uređaj koristi isključivo kao punjač akumulatora.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.