naslovna kako napraviti jednostavan detektor dima projekti elektronika automatika.rsU projektu koji sledi, videćemo kako se može napraviti jednostavan detektor dima. Detektor koji će biti prikazan, za napajanje koristi bateriju od 9V. Za detekciju dima koristi se tzv. foto-interapter (photo-interrupter) tj. optokapler čiji elementi su razdvojeni prorezom. Pri detekciji dima, uređaj se oglašava pomoću alarma i LE diode.

 Na slici 1 prikazana je električna šema uređaja. Sa leve strane prikazan je foto-interapter. U projektu je korišćen foto-interapter SHARP GP1L52VJ000F, čiji prijemnik se sastoji od dva tranzistora, jednog foto-tranzistora i jednog običnog, koji su povezani u Darlingtonov spoj. Naravno, mogu se koristiti i drugi tipovi foto-interaptera. Princip detekcije je jednostavan, kada dođe do pojave dima, dim ispunjava prostor između LE diode i foto-tranzistora foto-interaptera što rezultuje padom kolektorske struje tranzistora. Usled toga dolazi do povećanja napona na + ulazu operacionog pojačavača LM741, što dalje dovodi do aktiviranja MOSFET-a Q1. On će prouzrokovati proticanje struje kroz LE diodu D1 i modul sirene. Kondenzator C1 i otpornik R8 se koriste kako bi svetlosna i zvučna signalizacija ostala uključena još oko 1 sekunde nakon prestanka detektovanja dima.

shema kako napraviti jednostavan detektor dima projekti elektronika automatika.rs
Slika 1. Električna šema uređaja
 Otpornik R1 mora biti tako odabran da se obezbedi napon od oko 4V na kolektoru foto-tranzistora, kada se klizač potenciometra R2 nalazi na sredini opsega. Tek tada će potenciometar R2 moći da se koristi za podešavanje osetljivosti samog uređaja. Na otpornost otpornika R1 se mora obratiti pažnja, jer će njegova vrednost varirati u zavisnosti od odabira tipa foto-interaptera.

slika kako napraviti jednostavan detektor dima projekti elektronika automatika.rs
Slika 2. Izgled prototipa uređaja sastavljenog na protobordu
 Na slici 2 prikazan je izgled prototipa uređaja, sastavljenog na protobordu. Može se primetiti da je u prototipu korišćena samo svetlosna indikacija (LE dioda).

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.