naslovna_detektor_poplave_projekti_elektronika_automatika.rs.jpg

Detektor poplave u kući može sprečiti štetu nastalu usled pucanja vodovodne cevi, kvara slavine, ventila, itd. Uglavnom najviše nastrada drveni pod, električni uređaji i nameštaj. Kako bi se to sprečilo potrebno je detektovati prisustvo vode u prostoriji i oglasiti alarmom. Uređaj za detekciju se napaja pomoću baterije. Ovo je veoma prost,  ali efikasan uređaj.  Preporučuje se da se postavi jedan uređaj u kupatilo i jedan u kuhinju.

Šema uređaja
detektor_poplave_projekti_elektronika_automatika.rs.jpg
 Slika 1. Šema uređaja
Za izradu pločice su potrebne sledeće komponente:
 • R1=R2=R3=R5=10KΩ
 • R4=R6=1KΩ
 • C1=10nF
 • LED1 5mm – Zelena
 • LED2 5mm – Crvena
 • D1 4V7 – Zener dioda
 • Piezo HPE-120
 • VR1 78L05 – naponski regulator
 • IC1 12F683 SOIC mikrokontroler
 • S1 – taster
 • 9V baterija
O senzoru
  Senzor se sastoji od dva parčeta provodog materijala. Preporučuje se upotreba aluminijuma, jer on vremenom ne korozira. Najbolje je povremeno testirati uređaj i sam senzor. Potrebno je da se te dve trake koje se koriste za senzor nalaze jedna drugoj blizu, ali se ne smeju dodirivati. Senzor treba postaviti na pod ili po mogućnosti zalepiti kako bi bili sigurni da će doći do kontakta kada dođe do polave.
detektor_poplave_projekti_elektronika_automatika.rs_1.jpg
Slika 2. Izgled senzora
Testirajne uređaja
   Hex fajl se mora ubaciti pre nego što se čip zalemi za pločicu. Kada se uređaj uključi obe diode i piezo se testiraju. Takođe se i senzor proverava. Ukoliko senzor oseti prisustvo vode crvena dioda počinje da svetli i piezo se oglašava. Kada prođe provera detektor ulazi u normalan režim rada. Svakih 10 sekundi proverava senzor i napon na bateriji. Kada dođe do poplave uključuje se crvena le-dioda i piezo, i oni će ostati pod naponom sve dok se ne pritisne taster S1.
  Kada je napon na bateriji dobar, zelena le-dioda treperi svakih 10 sekundi. Ako napon padne na 7V crvena le-dioda počinje da treperi svakih 10 sekundi i piezo emituje kratak signal da se promeni baterija.
detektor_poplave_projekti_elektronika_automatika.rs_2.jpg
Slika 3. Finalni izgled uređaja za detekciju poplave
  PCB je jednoslojne štampe i dimenzija 27.02mm x 32.41mm. Hex fajl i PBC možete preuzeti sa ovog linka.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.