fluke connect naslovna automatika.rsKompanija Fluke je predstavila Fluke Connect sistem koji omogućuje da tehničari upravljaju održavanjem bežičnog slanja podataka o merenju sa test uređaja do smart telefona. Sistem koristi cloud za bezbednije čuvanje podataka i omogućuje univerzalni timski pristup sa terena. Do danas, Fluke Connect predstavlja jedno od najkorisnih i najproduktivnijih rešenja koje se zasniva na cloud računarstvu i IoT (Internet Of Things).

 Fluke kompanija je čitav proces pojednostavila uvođenjem novog rešenja, pri čemu je jedino potreban smart telefon. Saradnja se ostvaruje bežičnom komunikacijom između test instrumenata, pametnih telefona i cloud-a. Fluke Connect sistematizuje rešavanje problema u vezi sa integrisanim prikupljanjem podataka, hvatanjem beležaka, deljenjem podataka i video saradnjom. Ovaj sistem drastično poboljšava proces puštanja u pogon i produktivnost rešavanja problema. Projektovano je preko 20 Fluke alata za bežično Bluetooth povezivanje sa besplatnom Fluke Connect aplikacijom za smart telephone. Uređaji su takođe povezani sa skladištem podataka u cloud-u. Fluke Connect uređaji se sastoje iz digitalnih multimetara, infracrvenih kamera kao i određenih naponskih, strujnih i temperaturnih modela.

fluke connect 1 automatika.rs

 Korisnici se povezuju preko Fluke Connect test opreme na uređaje za vršenje merenja. Preko svojih smart telefona može komunicirati do deset uređaja. Rezultati merenja i infracrvene slike se automatski snimaju u Fluke Connect skladište sa bilo kog radnog mesta, pri čemu ne postoji potreba za bilo kakvim beleženjem rezultata. Korisnik može iz smart telefona dodeliti vrednost merenja i povezati informacije sa radnih naloga Fluke Connect cloud-a.

 Rezultati merenja se mogu dodeliti određenoj opremi za održavanje dugoročne istorije. Korišdenjem ShareLive video poziva, očitavanja i video uživo se mogu deliti u realnom vremenu preko smart telefona sa ostalim korisnicima u timu. Radni nalozi sa rezultatima merenja mogu se izdavati preko aplikacija dokumentovanjem preciznih informacija o problemima. Fluke Connect aplikacija sadrži EquipmentLog istoriju koja služi za kreiranje cloud istorije test podataka merenja za lak pristup tokom rešavanja problema i održavanja pouzdanosti. Fluke Connect alati sadrže digitalne multimetre, jednosmerne i naizmenične strujne i naponske AC/DC regulator napajanja i infrared kamere.

fluke connect 2 automatika.rs Korišćenjem besplatne Fluke Connect aplikacije i servisa, vođa tima kreira nalog i zatim poziva članove da se priključe. Članovi mogu deliti informacije i pristupiti bazi podataka u cloud-u. U Fluke kompaniji su zapazili da Fluke Cloud skladištenje podataka uključuje bezbedan pristup, elektronski nadzor, sistem za kontrolu pristupa sa više faktora, ugrađeni firewall kao i čuvanje kriptovanih podataka.

 Podaci iz Fluke Connect cloud-a se mogu deliti dalje preko drugih softvera poput sistema za upravljanje sredstvima (asset management systems), upravljanja održavanjem i upravljanjem uslugama. Podaci se dele export funkcijom koja povezuje ispravljanje grešaka u realnom vremenu sa informacijama o dijagnostici sistema.

 Osvežavajuće je videti kompaniju koja razmatra čitav problem unosi inovacije u razvoj sistemskih rešenja. Ovakav sistem je elegantan u svojoj jednostavnosti u pomoći pri rešavanju brojnih pitanja kao i povećanja ukupne produktivnosti.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.