naslovna_top_10_tehnologija_obnavljanja_energije_u_2010_vesti_obnovljiva_energija_automatika.rs.jpg
naslovna_top_10_tehnologija_obnavljanja_energije_u_2010_vesti_obnovljiva_energija_automatika.rs.jpgNašoj planeti je očajnički potreban eco-friendly sistem za proizvodnju energije. Naučnici širom sveta se trude da pronađu rešenja koja će obezbediti energiju iz obnovljivih izvora, a da pritom ta rešenja budu isplativa i primenjiva u relnom svetu. Prošla godina bila je godina u kojoj su napravljeni neki veoma značajni pomaci u oblasti obnovljivih izvora energije. Predstavljamo Vam listu od 10 pronalazaka, otkrivenih u protekloj godini koji će verovatno imati značajan uticaj u budućnosti.

  

 • IBM-ova jeftina solarna ćelija
   slika1_top_10_tehnologija_obnavljanja_energije_u_2010_vesti_obnovljiva_energija_automatika.rs.jpgIBM-ovi stručnjaci su razvili solarne ćelije od materijala koji su veoma jeftini i lako dostupni. Sloj koji apsorbuje sunčevu svetlost, napravljen je od bakra, kalaja, cinka, sumpora i selena. Ovakva solarna ćelija ima efikasnost od 9.6% što je mnogo efikasnije nego neki prethodni pokušaji da se napravi solarna ćelija od materijala sličnih ovim.
    
    
   •  Solarni "levak" sa MIT
   slika2_top_10_tehnologija_obnavljanja_energije_u_2010_vesti_obnovljiva_energija_automatika.rs.jpgGrupa istraživača sa MIT (Massachusetts Institute of Technology), osmislila je način za prikupljanje solarne energije koja je 100 puta koncentrisanija od tradicionalnih fotonaponskih ćelija. Ovaj sistem bi u budućnosti mogao da u drastičnoj meri smanji površinu koja je potrebna za jednu solarnu elektranu. Istraživačkim radom koji je sproveden, utvrđeno je da će ugljenične nanocevi biti primarni instrument koji će se koristi pri absorpciji i fokusiranju svetlosne energije, omogućivši da solarni paneli budu, ne samo manji, već i snažniji.
    
    
   • Svetlosne cevi sa Wake Forest Univerziteta 
   slika3_top_10_tehnologija_obnavljanja_energije_u_2010_vesti_obnovljiva_energija_automatika.rs.jpgNa Wake Forest Univerzitetu u Severnoj Karolini, stručnjaci su se bavili razvojem organskih solarnih ćelija sa slojem optičkih vlakana i udvostručili performanse ćelija u testovima. Problem sa standardnim flat panelima je u tome što se sunčeva svetlost rasipa prilikom refleksije. Da bi smanjili ovaj efekat, naučnici su nanosili optička vlakna na polimernu podlogu koja čini temelj ćelije. Ova vlakna, nazvana "Svetlosne cevi", okružena su tankim organskim solarnim ćelijama. Svetlost može pasti na vlakno pod bilo kojim uglom. Fotoni prilikom pada "skaču" unutar vlakna sve dok ih organska ćelija oko vlakna ne apsorbuje.
    
   •  CNF-PZT konzola
   slika4_top_10_tehnologija_obnavljanja_energije_u_2010_vesti_obnovljiva_energija_automatika.rs.jpgOvaj uređaj radi na principu prikupljana energije koja se rasipa prilikom zagrevanja uređaja (npr. laptop računari). Uređaj karakteriše upotreba ugljeničnih nanocevi na konzoli napravljenoj od piezoelektričnih materijala. Tanak sloj nano-ugljenični sloj apsorbuje toplotu i primorava piezoelektričnu konzolu da se savija, koja zatim u sebi generiše struju. Ovaj uređaj je veoma malih dimenzija i hiljade njih može biti smešteno u jednom uređaju čije će se rasipanje energije na taj način sprečavati. Uređaj je razvijen na Louisiana Tech Univerzitetu.
    
     
   • Solarni prozor
   slika5_top_10_tehnologija_obnavljanja_energije_u_2010_vesti_obnovljiva_energija_automatika.rs.jpgProšle godine je napravljen prvi solarni prozor – prozor koji je u stanju da generiše električnu energiju, a da za razliku od ostalih solarnih panela bude proziran. Solarni paneli su do sada bili neprozirni jer su se u svrhu apsorpcije svetlosti koristili metali koji su sprečavali prozirnost. Prozirnost kod ovih panela je postignuta korišćenjem najmanjih na svetu organskih solarnih ćelija, razvijenih od strane Dr. Xiaomei Jiang sa univerziteta Južna Florida. Za razliku od konvencionalnih solarnih sistema, solarni "prozori" generišu električnu energiju iz izvora prirodne i veštačke svetlosti, nadmašujući današnje komercijalne solarne sisteme i do deset puta.
    
   • Prikupljanje toplotne energije sa auspuha automobila

   slika6_top_10_tehnologija_obnavljanja_energije_u_2010_vesti_obnovljiva_energija_automatika.rs.jpgIstraživači sa Univerziteta Purde (Indiana, USA), stvorili su sistem kojiproizvodi električnu energiju koristeći toplotu iz izduvnih sistema automobila i na taj način smanjuju potrošnju goriva. Električna energijakoja se generiše na ovaj način služi za punjenje baterija, koje se koriste za pogon električnih motora na vozilu. 

    
    
    
    
    
   • Piezoelektrični železnički pragovi kompanije Innowattech
   slika7_top_10_tehnologija_obnavljanja_energije_u_2010_vesti_obnovljiva_energija_automatika.rs.jpgU ovoj kompaniji su nedavno razvili železničke pragove koji pored osnovne namene imaju i namenu generisanja obnovljive energije prilikom prelaska voza preko njega. Prilikom testiranja ovih pragova na jednom delu pruge zamenjeno je 32 praga. Pomoću generisane energije, naučnici su pokazali da je moguće utvrditi broj točkova kompozicije, težinu koju nosi svaki točak i tačnu poziciju točka. Pored toga, moguće je izračunati i tačnu brzinu kojom se kompozicija kreće. U kompaniji kažu da je na delu pruge gde postoji ovakav sistem, i gde prođe između 10 i 20 kompozicija od 10 vagona u roku sat vremena, moguće generisati 120kWh obnovljive energije. Tu energiju mogu koristiti železnice, ili ona može biti predata gradskoj mreži. 
    
    
   •  Sony ukrasni solarni paneli
   slika8_top_10_tehnologija_obnavljanja_energije_u_2010_vesti_obnovljiva_energija_automatika.rs.jpgIz kompanije Sony nam stiže novi DSSC (solarna ćelija osetljiva na boje),  za prozore koji proizvode energiju. Na ovaj način korisnici sami mogu da biraju izgled svoji solarnih panela i na taj način ulepšaju svoje domove.
    
    
    
    
   •  Mašina koja nalik biljkama proizvodi gorivo, koristeći električnu energiju
   slika9_top_10_tehnologija_obnavljanja_energije_u_2010_vesti_obnovljiva_energija_automatika.rs.jpgAmerički i švajcarski stručnjaci uspeli su da konstruišu mašinu koja nalik biljkama koristi sunčeve zrake da bi proizvodila gorivo, koje kasnije može biti korišćeno na različite načine. Mašina koristi sunčevu svetlost i oksid metala (nazvan Ceria), da spušta nivo ugljen-dioksida i vode u gorivu, koje tako može biti skladišteno ili transportovano. Za razliku od solarnih panela koji proizvode energiju samo danju, ova mašina je dizajnirana da skladišti energiju za kasniju upotrebu.
    
    
   • Projekat Brayton Cycle australijske nacionalne naučne agencije CSIRO

   slika10_top_10_tehnologija_obnavljanja_energije_u_2010_vesti_obnovljiva_energija_automatika.rs.jpgProjektom je predstavljen uređaj koji generiše električnu energiju, a za to koristi sunčevu svetlost i vazduh. Ovaj sistem je idealan za predele koji se suočavaju sa manjkom vode. Ovakav sistem zamenjuje stari pristup, gde se pomoću sunčevih zraka zagrevala voda koja je potom pokretala turbine. Ovde se sunčeva svetlost preko ogledala usmerava ka tornju u kome se nalazi vazduh pod pritiskom, koji se kasnije širi i pokreće turbine snage preko 200kW.

   POSTAVI ODGOVOR

   Please enter your comment!
   Please enter your name here

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.