Naslovna Projekti Stranica 2

Projekti

*Postavite na ovoj stranici i Vaše projekte, sve projekte možete slati na mail office@automatika.rs

naslovna prisluskivanje gsm baza znanja obrada signala automatika.rs

Detektor aktivnosti mobilnih telefona

U projektu ćemo videti kako se može izraditi detektor aktivnosti mobilnih telefona. Ovaj detektor može detektovati GSM signal na oko 900 MHz. Pošto je GSM signal digitalno kodiran,  uređaj se može...

Kako napraviti LED matrični displej upotrebom šift registara?

LED matrični displej pruža fleksibilnost pri prikazu teksta, grafike i animacija, pa su postali popularno sredstvo za prikazivanje informacija danas. Možemo ih sresti na raznim javnim mestima gde prikazuju razne informacije,...

Kako povezati digitalni potenciometar i mikrokontroler?

U poslednje vreme digitalni potenciometri zamenjuju elektromehaničke potenciometre u mnogim digitalnim aplikacijama. Ovde ćemo se upoznati sa jednim digitalnim potenciometrom i njegovim povezivanjem sa mikrokontrolerom. U pitanju je integrisano kolo DS1868,...

Kako da sami napravite PLC?

PLC (Programabilni Logički Kontroler) predstavlja osnovni uređaj u automatizaciji, bez kog se ne može zamisliti nijedna ozbiljnija automatizovana mašina. Ovde će biti prikazan projekat, koji se može doraditi i unaprediti, kako bi...
termopar-kako meriir napon elektronika automatika.rs

Kako obraditi signal sa termopara?

U jednom od prethodnih tekstova, u našoj sekciji Baza znanja, mogli ste da pročitate članak o termoparovima. U tom tekstu govorili smo o Sibekovom efektu, termoelektričnim zakonima,  problemu hladnog spoja, koji...

Merenje temperature i relativne vlažnosti vazduha upotrebom senzora DHT11

Brojne studije su pokazale da temperatura i relativna vlažnost vazduha na radnom mestu znatno utiču na konform i produktivnost radnika. Prvi korak ka optimizaciji ova dva parametra ambijenta je njihovo pouzdano...
dc-motor h-most jednosmerni motor elektronika automatika.rs

Drajver BDC motora realizovan H-mostom

Kontrola BDC motora (brushed DC - oznaka za motore jednosmerne struje sa četkicama) u oba smera zahteva uređaj koji se zove drajver u H-mostu (Full-bridge'driver). Ovaj uređaj predstavlja pojačavač snage koji je...

Kako upravljati uređajima pomoću Androida? [ARDUINO]

U ovom projektu videćemo na koji način možemo upravljati različitim uređajima pomoću mobilnog telefona pod Android platformom. Projekat je baziran samo na uključivanju/isključivanju uređaja, tj. na uključivanju/isključivanju releja preko kog se...

Serijska komunikacija u MATLAB-u

Matlab poseduje mogućnost komuniciranja sa spoljnjim uređajima putem serijskog porta na računaru. Ovaj projekat će prikazati način uspostavljanja dvosmerne veze između programa Matlab i PIC mikrokontrolera. Primer je osmišljen tako da se...

Kako napraviti uređaj za zaštitu električnih mašina usled prekida faze

Kod polifaznih mašina, kao što je trofazni elektromotor, za napajanje su potrebne tri faze. Ako usled bilo kakve grešeke ili kvara dođe do otkazivanja jedne od faza, usled nesimetričnosti, može se...

Najnovije vesti