naslovna prisluskivanje gsm baza znanja obrada signala automatika.rs
naslovna prisluskivanje gsm baza znanja obrada signala automatika.rsU projektu ćemo videti kako se može izraditi detektor aktivnosti mobilnih telefona. Ovaj detektor može detektovati GSM signal na oko 900 MHz. Pošto je GSM signal digitalno kodiran,  uređaj se može koristiti isključivo za detekciju aktivnosti telefona, a ne i za prisluškivanje poziva ili pregledanje SMS poruka. Korisnik informacije o detektovanom signalu dobija preko slušalica.

 Šemu uređaja, kao i izgled PCB-a možete preuzeti na kraju teksta. Kao što možete videti na šemi, detektor se sastoji iz dve jedinice. Obe jedinice sadrže dipolnu antenu, kalem i diodu. Antena je ta koja prima GSM signal, a kalemu se indukuje mali napon, zatim dioda demoduliše ovaj napon. Pošto je pad napona na silicijumskoj diodi veliki, treba koristiti germanijumske ili šotkijeve diode. Integrisano kolo LM358 čine dva odvojena operaciona pojačavača. Ovi pojačavači služe za pojačanje primljenog signala. Otpornicima R3 i R7 se podešava pojačanje operacionih pojačavača. Na slici 1. prikazan je izgled gotovog uređaja.

slika detektor aktivnosti mobilnih telefona projekti elektronika automatika.rsSlika 1. Izgled gotovog uređaja

 Pojačanje pojačavača i dužina antene su kritični parametri ovog uređaja. Izračunavanje dužine antene je jednostavno, dužina antene trebalo bi biti jednaka polovini talasne dužine. Talasna dužina se računa kao:
 
λ = c/f = (300.000 km/h)/900 MHz = 33,3 cm.
 
 Tada je dužina antene jednala:
 
d = λ/2 = 33,3/2 = 16,6 cm
 
 Pošto imamo dve diplne antene, potrebna su nam četiri komada provodnika dužine oko 8,3 cm. Tip provodnika nije bitan, ali bi bilo dobro da koristite deblju žicu koja se neće lako savijati. U projektu je korišćena bakarna žica debljine 1,5 mm. Treba napomenuti i da antene moraju biti postavljene pod pravim uglom.
 
 Kalemovi se sastoje od 10 zavojaka, prečnik žice trebalo bi da bude oko 0,5 mm, a prečnik kalema oko 5 mm. Veoma je bitno upotrebiti odgovarajuće diode. Preporučuju se sledeći modeli dioda: BAT43, BAT45, AA112, AA116 ili AA119. Kada se koriste silicijumske diode, kolo će takođe raditi, ali veoma otežano.
 Šemu kao i PCB detektora aktivnosti mobilnih telefona možete preuzeti ovde.
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.