naslovna digitalni_voltmetar_PIC16F688_projekti_automatika.rs
naslovna digitalni_voltmetar_PIC16F688_projekti_automatika.rs
Projekat opisuje kako da napravite digitalni multimetar korišćenjem PIC mikrokontrolera. Rezultat merenja se prikazuje na 2×16 LCD displeju. Kao što i sam naslov kaže, u projektu se koristi mikrokontroler PIC16F688, koji ima 12 I/O pinova. Od ovih 12 pinova, 8 se može korisiti kao ulazni kanal ugrađenog 8-bitnog ADC. Napon koji se meri se dovodi na jedan od ovih kanala. Referentni napon koji će se koristiti pri AD konverziji je napon napajanja uređaja (Vdd, +5V).
 

 Razdelnik napona koji se nalazi na ulazu se koristi kako bi se ulazni napon skalirao u opseg ADC-a (0-5V). Ovde će biti demonstriran rad uređaja pri merenjima u opsegu do 20V. Ovaj opseg može biti proširen izmenom veličina otpornika u naponskom razdelniku.

 U nastavku će biti opisana električna šema uređaja (šemu uređaja možete preuzeti sa linka koji se nalazi na kraju članka). Kao što je već rečeno, pošto se na ulaz mikrokontrolera ne može dovesti napon preko 5V, koristi se naponski razdelnik koji koji skalira ulazni napon. Otpornici R1 i R2 skaliraju ulazni ulazni napon iz opsega 0-20V u opseg 0-5V, pre nego što se on odvede na ulaz ADC-a mikrokontrolera. Zenerova dioda, koja je paralelno vezana sa otpornikom R1 treba da zaštiti mikrokontroler ako napon bude veći od 20V. ISCP Header je služio pri razvoju ovog projekta i nije neophodan u nekoj finalnoj izvedbi. LCD displej se ovde koristi u 4-bitnom modu.
 

slika digitalni_voltmetar_PIC16F688_projekti_automatika.rs
Slika 1. Prototip uređaja.
 
 Za rad uređaja neophodan je stabilisani napon napajanja od +5V. Ovo je bitno jer ADC kao referentni napon koristi upravo napon napajanja, a pored toga pri svim proračunima je korišćeno Vdd=+5V. Najjednostavnije rešenje je upotreba integrisanog stabilizatora napona LM7805.
 
 Preciznost uređaja zavisi od preciznosti otpornika i od stabilnosti napona napajanja. Kako bi uređaj bio što precizniji potrebno je nekim već proverenim uređajem proveriti ove vrednosti, te u mikrokontroleru obrađivati rezultate sa ADC-a korišćenjem tih novih parametara. 
 
 Električnu šemu uređaja, kod za mikrokontroler kao i slike koje pokazuju tačnost samog uređaja možete preuzeti ovde.
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.