aerotech logo_vesti_naslovna_automatika.rs

aerotech logo_vesti_naslovna_automatika.rsAerotech-ov A3200 MotionPAC je softverski zasnovan programabilni logički kontroler (PLC) koji je u potpunosti integrisan sa svojim A3200 motion kontrolerom za povećanje efikasnosti programa, smanjenje vremena razvoja i povećanja kvaliteta. MotionPAC se može koristiti samostalno za potpunu kontrolu mašina ili u integraciji s AeroBasic programima, a u skladu sa IEC 61131-3 i PLCopen. Korisnici mogu programirati u Ladder Dijagramima (LD), Function Blok dijagramima (FBD) ili Structured Text-u (ST).

 MotionPAC Integrated Automation će smanjiti vreme programiranja i puštanja u rad od 30% do 50%, i idealan je za razvoj programa za upravljanje mašinom. Njegova čvrsta integracija sa A3200 motion kontrolerom omogućava korisnicima da upravljaju asinhronim, koordiniranim, pomešanim, usmerenim ili pokretima oko ose direktno iz LD, FBD, ST ili direktnim pokretanjem odnosno zaustavljanjem AeroBasic programa. Pomeraji se mogu definisati kao relativni ili apsolutni u korisničkim jedinicama (ili engleskim ili metričkim). Osim toga, CNC ili G kod takođe može biti pozvan iz PLC programa.Aerotech MotionPAC_automatika.rs

 Programeri mogu da kreiraju zajedničke promenljive i oznake na koje se referencira po imenu u svim A3200 alatima, operatorskim interfejsima, AeroBasic, C ili .NET programima. Upravljanje memorijom je automatsko od strane MotionPAC za sve oznake i varijable. Naravno, programer može da vidi memorijske adrese ili čak dodeli adrese ako želi, ali to nije neophodno.

 MotionPAC alati kao što su korisnički definisane biblioteke (LD, FBD, ST ili .NET), integrisani osni menadžer za očitavanje i ručnu kontrolu, globalna oznaka baze podataka, automatsko upravljanje memorijom i virtuelno izvršenje PLC-a  povećava efikasnost  programiranja i kvalitet. PLC i .NET programeri mogu neprimetno sarađivati kroz MotionPAC za implementaciju aplikacija za kontrolu mašina pošto .NET programi mogu biti upakovani kao LD, FBD ili ST koji rade u realnom vremenu CLR. Standardna komunikacija, I/O drajv i vrhunska akvizicija podataka integrisani su u MotionPAC i mogu se deliti među svim aplikacijama po imenu. Paneli sa alatima su omogućeni za svaki jezik za „drag and drop“ programiranje ili ako samo počnete da tipkate po paleti editor će Vam pomoći u programiranju. Paleta za programiranje je slobodne forme, što znači da se funkcijski blokovi i funkcije mogu koristiti na ladder dijagramima, čak i funkcijiski blokovi za pokrete, što čini programiranje lakim. Sve uobičajene hardverske asocijacije, zadaci i programi su organizovani u strukturu stabla, jednostavnu za korišćenje.
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.