Novi XC300 modularni PLC iz kompanije Eaton, omogućava proizvođačima mašina i sistem integratorima da ostvare racionalne moderne koncepte automatizacije – posebno kada se kombinuje sa I/O sistemom XN300 i panelom osetljivim na dodir XV300. Uz visoke performanse i izvanredne karakteristike komunikacije, brza vremena ciklusa modularnog kontrolera omogućavaju veću stopu produktivnosti mašina. Zahvaljujući svojim različitim interfejsima, kontroler je pogodan kao univerzalno i fleksibilno čvorište podataka za veliki opseg primena. Ugrađeni OPC server omogućava standardizovan prenos podataka u komunikaciji M2M, a time i nesmetanu integraciju u arhitekturu automatizacije i kreiranje jednostavne putanje ka Industry 4.0.

 Sistem koji se zasniva na Linux-u je programiran korišćenjem CODESYS 3 i podržava mnoge uobičajeno korišćene interfejse i protokole, od CANopen, easyNet i Modbus RTU preko EtherCAT, Modbus TCP, Ethernet/IP sve do OPC UA/Scada. Kod modularnih mašina, umreženih koncepata postrojenja i proizvodnje, XC300 pokazuje svoje prednosti kroz visoku fleksibilnost. Kontroler omogućava rad tri različite Ethernet mreže koje se baziraju na različitim mrežnim adresama. Na primer, pojedinačne mreže mogu da se podese za mobilnu, M2M i SCADA komunikaciju. Na ovaj način, aspekti sigurnosti i performansi se mogu optimalno upariti sa mrežom. Kontroler takođe poseduje sopstveno napajanje preko četiri I/O kanala.

 Ugrađeni web serveri podržavaju CODESYS 3 vizuelizaciju i administraciju uređaja, sa mogućnošću HTML5 za prikaz na pametnim telefonima i tabletima. Postojeći programi i datoteke podržavaju sve XC i XV uređaje, čime se štedi vreme za ponovni razvoj, a samim tim se redukuju i dodatni troškovi. Oni se mogu brzo i jednostavno kopirati na druge uređaje za serijsku proizvodnju korišćenjem mikro SD kartice ili USB stika.

 Eaton primenjuje savremene komunikacione i sigurnosne standarde za zaštitu opreme i sistema od neovlašćenog pristupa. XC300 podržava i mehanizme kriptografske provere identifikacije (TLS/IPSec) i ovlašćenja na osnovu sertifikata.

 Kao i sa I/O sistemom XN300 I/O, kontroler XC300 se sigurno postavlja na DIN šinu. Jedan XC300 može da kontroliše do 32 modula za proširenje XN300. Praktičan koncept instalacije i nivoi priključne veze čine jednostavnom instalaciju u najmanjim prostorima i mogućnost povezivanja pre ugradnje.

 Sa svojim serijama XC300, XN300 i XV300, Eaton sada nudi inženjerima mogućnost da projektuju konzistentne i dugotrajne arhitekture za automatizaciju spremne za budućnost, koje podržavaju koncepte Industry 4.0 i ponude više njihovim kupcima. Daljinski I/O sistemi XC300 i XN300 stvaraju kompaktnu jedinicu koja štedi prostor, dok panel XV300 obrađuje HMI vizuelizaciju, sa svojim kapacitivnim multi-touch ekranom visoke rezolucije.

 Softver za vizuelizaciju Galileo i softverski alat XN300 Assist kompanije Eaton, uz softver za programiranje CODESYS, podržavaju postojeće i nove sisteme automatizacije i omogućavaju brzu i jednostavnu implementaciju projekata.

 Za dodatne informacije posetite stranicu www.eaton.eu/XC300.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.