naslovna Kako napraviti uredjaj za zastitu elektricnih masina usled prekida faze energetika elektronika automatika.rsKod polifaznih mašina, kao što je trofazni elektromotor, za napajanje su potrebne tri faze. Ako usled bilo kakve grešeke ili kvara dođe do otkazivanja jedne od faza, usled nesimetričnosti, može se javiti struja koja bi mogla da uništi namotaje elektromotora. U ovom projektu videćemo kako se mogu izbeći problemi nastali usled otkazivanja faza.

Kao što smo rekli, uređaj čija šema je prikazana na slici 1. ima ulogu zaštite potrošača usled prekida faze. Uređaj funkcioniše tako što isključuje sve faze ukoliko dođe do prekida bilo koje od njih. Tri transformatora od 12V su povezana sa fazama R, Y i B, dok je nula zajednička. Na svaki transformator povezan je punotalasni ispravljač koji obezbeđuje napajanje tri releja (12V). Polovi releja i N/O terminali su povezani serijski, a cela serijska veza je povezana sa R fazom, a sa ciljem napajanja kontaktora (višepolnog releja) koji će dovoditi sve faze napajanja na mašinu. Ako dođe do otkaza bilo koje faze, doći će do prekida napajanja mašine, jer će relej (čija faza je prekinuta) prekinuti kolo koje napaja kontaktor. Na taj način mašini neće biti dozvoljeno da bude pod opterećenjem ako nisu prisutne sve faze.
shema Kako napraviti uredjaj za zastitu elektricnih masina usled prekida faze energetika elektronika automatika.rs
Slika 1. Električna šema uređaja

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.