Šta je sa preciznim IoT uređajima? Čitao sam mnogo o IoT, ali sam pročitao malo što pokriva tačnost krajnjeg razultata. Google pretraga je proizvela oko 300 miliona pogodaka od kojih se većina ne odnosi direktno na tačnost IoT. Šta ako neko drugi donosi odluke pretpostavljajući njihovu tačnost?

 Rezultati analitike će izgledati dobro, ali će sirovi podaci biti upitni. Ako su donete pogrešne odluke o mom zdravlju ili bezbednosti ili mojim pravnim radnjama, šta mogu da uradim da to ispravim? Ne mogu da se suočim sa osobom ili originalnim podacima ili procesom analize. Ne mogu da se suočim sa IoT krajnjim ishodom. Ko je odgovoran za greške, proizvođač ili implementator krajnjeg ishoda, sistem za analizu podataka ili IT osoblje?

Samit o IoT

 Na jednom globalnom samitu o ”Internet of Things” u Vašingtonu, DC, poslednja tačka je bila pod nazivom „Privatnost – kako najbolje ići napred.” Panel je pozivao na pitanja na kraju svojih prezentacija. Postavljeno je pitanje o tačnosti merenja IoT-a. Michelle De Mooi, vršilac dužnosti direktora za projekat privatnosti i podataka u Centru za demokratiju i tehnologiju, odgovorila je na ovo pitanje vezano za tačnost. Navela je da kada je izvodila svoje studije o IoT uređajima poput nosivih uređaja, tačnost nije bila deo studije iako je mislila da je tačnost izuzetno važna.

Rossen-ov izveštaj

 Ono što je podstaklo ovo pitanje je deo Rossenovih izveštaja. Naslov je bio „Fitnes trackers: da li tačno broje korake, kalorije?“ Džef Rosen je uporedio dve telefonske aplikacije i tri nosiva uređaja za ručni zglob. Uporedio ih je jedno sa drugim, a zatim uporedio sa testovima u laboratoriji. Razlika u merenju koraka, posebno u pogledu sagorelih kalorija, pokazale su se netačnim. Šta ako vaš lekar koristi ove informacije za vaše lečenje, za određivanje premija za vaše životno ili zdravstveno osiguranje? Tačnost informacija telefonskih aplikacija i nosivih uređaja postaje veoma diskutabilna.

 Prema Rossen izveštaju: Kompanije su rekle za NBC News da su tracker-i dizajnirani da motivišu i podstiču zdrav način života. Garmin je dodao da je „položaj na zglobu“ važan „ako se nosi više uređaja u isto vreme“ i da je takođe važno da li se uređaj nosi na „dominantnoj ruci“.

Intervju za posao i testiranje

 Ako primenimo neke od ovih mernih uređaja na stolicu u kojoj sedi kandidat na intervjuu za posao. A možda i ne znamo da takvi uređaji mere ljudsko telo u vreme intervjua. Ako smo pod stresom zbog neke druge situacije ili očekujemo da ćemo biti pod stresom nakon intervjua, naša zdravstvena merenja mogu biti drugačija. Ako anketar analizira podatke koje je proizvela ta ”stolica”, on ili ona mogu doneti određene zaključke o nama koji su netačni. Neki nas mogu odbiti za posao. Da li bi to bila diskriminacija zasnovana na podacima za koje se ne može dokazati da su tačni ili čak ponovljivi? Da li dobijamo pravo na popravni?

Šta je sa vozilima i kućnim apartima?

 Šta je sa senzorima u vozilu koji mere i prate našu vožnju? Znajte da pritisak vazduha u vašim gumama kada se poveća ili smanji ne proizvodi istu brzinu vašeg vozila. Da li bi se to onda moglo koristiti za određivanje naše sposobnosti kao vozača?

 Šta ako se štednjak kod kuće meri sa neke udaljene lokacije? Pretpostavimo da iz nekog razloga sistem grejanja ne radi kako treba i da moramo koristiti šporet i rernu kao sredstvo za grejanje svog doma. Upotreba šporeta i rerne na ovaj način nije normalna, jer to moram da radim nekoliko dana za redom. Da li će organizacija za merenje videti da je ovo nenormalno ponašanje? Kakvo će biti njihovo tumačenje?

Da li proizvodim auto delove?

 Na primer, ja sam kompanija sa jednim čovekom. Bio sam radoznao i potražio sam opise svoje kompanije na internetu. Moja kompanija je Delphin Inc. Postoji Delphi Corporation koja proizvodi auto-delove. Ima 10.000 zaposlenih. Informacija koju sam našao na mreži govorila je da sam ja predsednik korporacije. Potpuno netačno. Ovo objašnjava zašto ponekad dobijam zanimljive pozive ili mejlove od ljudi koji pokušavaju da mi nešto prodaju ili da me nateraju da investiram u neke projekte. A ja nikada nisam dao informacije sajtu. Pogrešno su prikupili pogrešne podatke i spojili ih da bi napravili profil koji nije tačan.

Brinimo o zaštiti naše privatnosti

 Najveća briga u vezi IoT-a je da kada se podaci izmere, sakupljač, distributer, procesor ili analizator će verovatno pretpostaviti da je to tačno. Šta ako nije? Kako možemo ovo popraviti? Podseća na netačne podatke u kreditnom izveštaju jednog od primera gde su  kupci Vells Farga modifikovali njihovu finansijsku evidenciju i da imaju loš kreditni rejting, kako bi je lakše kupili.

 Želimo da ljudi shvate da se ne može pretpostaviti da će po IoT-u krajnji ishod biti tačan sve vreme, on se može menjati sa temperaturom, vlažnošću, lokacijom, starošću i drugim faktorima, u zavisnosti sta merimo. Mislimo da bi trebalo pokrenuti diskusiju o tačnosti IoT jer moramo da kreiramo politike i propise koji će se baviti ovim i obezbediti mehanizme korekcije. Bojim se da će mnogi ljudi donositi odluke na osnovu analiziranih podataka, ali osnovni podaci mogu biti netačni.

 Ovo sada možda deluje kao ne toliko bitno, ali ako ti prikupljeni podaci budu učestovali u donošenju odluka, onda moramo da se zapitamo ali da ne bude kasno.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.