naslovna kako upravljati uredjajima pomocu androida projekti elektronika automatika.rsU ovom projektu videćemo na koji način možemo upravljati različitim uređajima pomoću mobilnog telefona pod Android platformom. Projekat je baziran samo na uključivanju/isključivanju uređaja, tj. na uključivanju/isključivanju releja preko kog se može napajati bilo koji uređaj. U projektu se koristi Arduino Pro Mini razvojni sistem, kao i Bluegiga WT11 bluetooth modul.

 Uređaj se sastoji iz dva dela:
  • Hardverskog, koji prima komande i uključuje/isključuje izlazni relej i
  • Softverskog, koji radi pod Android platformom i koji šalje komande hardveru i prikazuje trenutno stanje uređaja.

Ova dva elementa komuniciraju preko bluetooth veze. Blok dijagram hardverskog dela uređaja uređaja prikazan je na slici 1.

slika1 kako upravljati uredjajima pomocu androida projekti elektronika automatika.rs
Slika 1. Blok dijagram uređaja
Osnovni element uređaja je Arduino Pro Mini razvojni sistem. On upravlja izlaznim relejom (koji se napaja jednosmernim naponom od 5V) na osnovu komandi koje dobija sa bluetooth modula Bluegiga WT11. Za rad uređaja potreban je i modul za napajanje, koji napaja sve komponente sistema. Modul za napajanje treba da obezbedi 3,3V i 5V jednosmernog napona. Arduino i bluetooth modul povezani su serijskom komunikacijom. Deo softvera mikrokontrolera, koji je zadužen za njihovu komunikaciju, razvijen je pomoću SoftwareSerial biblioteke. Električnu šemu uređaja, kao i PCB dizajniran u Eagle softveru možete pronaći na kraju teksta. Na slici 2. možete videti kako je izgledao prototip uređaja, a na slici 3. prikazan je gotov uređaj.
slika2 kako upravljati uredjajima pomocu androida projekti elektronika automatika.rs
Slika 2. Prototip uređaja
slika3 kako upravljati uredjajima pomocu androida projekti elektronika automatika.rs
Slika 3. Izgled gotovog uređaja
Za rad ovog uređaja, na mobilni telefon potrebno je instalirati aplikaciju BTSwitch, dostupnu na Google play-u. Kako biste povezali uređaj i mobilni telefon, morate ih upariti preko bluetooth-a. U kodu za mikrkontroler su definisani parametri bluetooth modula: DEVICE_NAME – “BTSwitch” i DEVICE_PIN – “1234”. Prilikom uparivanja, na telefonu će vam se pojaviti uređaj pod nazivom “BTSwitch”. Da bi ste ih uparili moraćete da unesete šifru “1234”. Source kod Android aplikacije možete pronaći na kraju teksta. U nastvku možete pogledati video klip na kom je prikazan način rada uređaja.

  Električnu šemu, Eagle fajlove, kod za mikrokontroler kao i source kod aplikacije možete preuzeti ovde.

Arduino možete poručiti ovde.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.