naslovna jedinica_za_upravljanje_nivoom_tecnosti_u_rezervoaru_projekti_automatika.rs
naslovna jedinica_za_upravljanje_nivoom_tecnosti_u_rezervoaru_projekti_automatika.rsOvo je jednostavan projekat u kome ćemo vam prikazati dva načina regulacije pumpe koja puni rezervoar sa vodom. Prvi način je zasnovan na upotrebi analognih komponenata, dok u drugom slučaju koristimo mikrokontroler. Projekat ima za cilj da prikaže osnovne metode jednostavnog detektovanja nivoa vode, upravljanja pumpom i davanja upozoravajućih signala o dostizanju određenog nivoa.

 Motor pumpe je priključen direktno na sistem. Kada voda dostigne željeni nivo, motor se automatski isključuje. Šema uređaja prikazana je na slici 1. Start taster se koristi za pokretanje motora. CMOS IC4049 služi kao senzor vode. Potenciometrom od 470kΩ podešava se osetljivosti samog uređaja. Interesantna karakteristika ovog uređaja je da on radi bolje ako je rastojanje uređaja i rezervoara što duža (500 do 1000m), podešavanjem potenciometra. Dva otpornika od 100kΩ sprečavaju fluktaciju struje ka vodi.
slika1 jedinica_za_upravljanje_nivoom_tecnosti_u_rezervoaru_projekti_automatika.rs
Sliak 1. Šema uređaja.
 Ako imate znanja iz programiranja mikrokontrolera možete probati da napravite ovaj uređaj i na drugi način. On radi kao i prethodna verzija projekta, osim što ima mogućnost alarma i blinkanja LE diode. Šema je prikazana na slici 2. Mikrokontroler (AT89C2051) predstavlja mozak čitavog uređaja i on upravlja svim željenim funkcijama. On prima signal sa kola IC4049 koji u ovom slučaju predstavlja senzor nivoa vode. Napajanje je obezbeđeno preko 12V/500mA transformatora regulisanog pomoću IC7805.
slika2 jedinica_za_upravljanje_nivoom_tecnosti_u_rezervoaru_projekti_automatika.rs
Slika 2. Šema uređaja sa mikrokontrolerom.
 Kako sistem funkcionise? Kada se pritisne taster (SW) buzer proizvodi zvuk 2 sekunde, a potom relej zatvara kontakte, koji ostaju zatvoreni sve dok se rezervoar ne napuni. Za vreme punjenja rezervoara, LED blinka. Na kraju, kada se rezervoar napuni, buzer proizvodi zvuk koji označava da je rezervoar pun, a motor pumpe se gasi. Dva NPN tranzistora pokreću relej i buzer.
slika3 jedinica_za_upravljanje_nivoom_tecnosti_u_rezervoaru_projekti_automatika.rs
Slika 3. Izgled gotovog uređaja.
 HEX file sa kodom za pomenuti mikrokontroler možete preuzeti ovde.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.