logo siemens x zraci automatika.rs
logo siemens x zraci automatika.rsSiemens sprovodi istraživanja u oblasti organskih detektora X-zraka u cilju pronalaženja tehnologije koja će značajno smanjiti troškove proizvodnje i doneti bolju rezoluciju u odnosu na današnje detektore. Inovacija podrazumeva mešanje određenih supstanci sa organskim materijalima koji imaju sposobnost detektovanja X-zraka. Uključene supstance apsobruju X-zrake i pretvaraju ih u vidljivu svetlost.

 Ova istraživanja se sprovode u okviru trogodišnjeg projekta HOP-XPrema rečima stručnjaka, početni nivo potencijalne primene rezultata ovih istraživanja mogu biti uređaji za mamogafiju i konvencionalni rendgen aparati.

 siemens organski x zraci automatika.rsVećina današnjih detektora X-zraka sastoji se od sloja scintilatora koji pretvara X-zrake u vidljivu svetlost koju foto dioda pretvara u piksele. Međutim, potencijal koji nudi ova tehnologija zasnovana na bazi amorfnog silicijuma i jonizacionim komorama u velikoj meri je iscrpljen.

 Organski foto detektori prave se na bazi organske plastike, i mogu se prskati, tj. odštampati na podlogu po veoma niskoj ceni. To u velikoj meri smanjuje troškove proizvodnje, povećava osetljivost detektora i omogućava efikasniju kontrolu zračenja.

 Problem ove tehnologije je u tome što organske foto diode uglavnom detektuju samo vidljivu svetlost. Zato istraživači u Siemens-u razvijaju specijalne nano čestice, koje se mešaju sa organskom plastikom. Ostali partneri na projektu (Merck KgaA, Leibniz Institute za nove materijale, CAN-GmbHi), ispituju alternativu koja uključuje dodatne poluprovodničke nano kristale koji direktno apsorbuju X-zrake, koji se dalje prosleđuju na organsku matricu detektora u obliku elektrona. Siemens takođe radi na izradi novog tipa foto dioda za ovu primenu.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.