atmega48_top_small.jpg
atmega48_top_small.jpgOvo je razvojni sistem raznolikih mogućnosti za AVR mikrokontrolere ATmega48/88/168. Dobar je za testiranje i debagovanje programa. Ima mnogo ugrađenih periferija povezanih sa mikrokontrolerom. ATmega mikrokontrolere proizvodi firma ATMEL i oni imaju razne mogućnosti: I/O, tajmere, PWM generatore, ADC, RS232, TWI, SPI, analogni komparator, oscilator, EEPROM. Ovi mikrokontroleri imaju puno mogućnosti, laki su za programiranje i jednostavni za upotrebu, što je i bio osnovni razlog za pravljenje razvojnog sistema za njih.

00.top.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ATmega AVR mikrokontrolera u DIP28 pakovanju

Ova razvojna ploča je dizajnirana za korišćenje ATmega48 mikrokontrolera sa 4kB fleš memorije, ATmega88 mikrokontrolera sa 8kB fleš memorije i ATmega168 mikrokontrolera sa 16kB fleš memorije. Nove verzije ovih mikrokontrolera ATmega48P/88P/168P kao i ATmega328P (sa 32kB fleš memorije) su pinski kompatibilni sa prethodno pomenutim mikrokontrolerima pa se ploča može koristiti i za njih.

Eksterni kristal X1 je moguće izvaditi i menjati. Ukoliko se koristi unutrašnji oscilator, tada se pinovi PB6 i PB7 povezuju sa konektorom porta B.

Mikrokontroler je moguće resetovati pritiskanjem tastera S1.

 

01.processor.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Portovi B, C, D

Ukoliko se ne koriste ugrađene periferije, drugi uređaji koji se žele koristiti se mogu povezati preko portova B, C, D. Svaki port je povezan na 10-pinski konektor. Na ovaj način je moguće povezati LCD displej, obrtni enkoder itd. sa mikrokontrolerom.

02.ports.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Napajanje od 5V

Moguće je priključivanje na DC ali i na AC izvor zbog upotrebljenog Grecovog spoja. Ulazni napon je moguće povezati na džek 2.5 mm za napajanje ili na screw terminal. Napajanje je moguće uključivati i isključivati pomoću SW1. Napajanje je stabilisano pomoću IO 7805. Kada je napajanje uključeno crvena LED6 dioda svetli.

03.power.jpg

 

 

 

 

 

 

 4. Četiri LED diode
Četiri zelene LED diode je moguće spojiti na port D pomoću džampera JMP6-9.

04.leds.jpg

 

 

 

 

 

5. Četiri tastera
Četiri tastera su spojeni na port B.

05.pushbuttons.jpg

 

 

 

 

6. Piezo element
Piezo zvučnik je moguće povezati na pin PB1 pomoću džampera JMP5.

06.piezo.jpg

 

 

 

 

 

7. ADC mogućnosti

Mikrokontroler ima ugrađeni 10 bitni AD konvertor. Na ploči se nalazi LC filtar za napajanje od ADC-a. Moguće je korišćenje interne ili eksterne reference. Trimer R2 je povezan sa Aref ulaza za upotrebu sa eksternom referencom. 

07.analog.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Potenciometar
Za simulaciju različitih ADC ulaznih napona trimer R1 može biti povezan sa PC1 preko džampera JMP12

08.potenciometer.jpg

 

 

 

 

 

 9. Temperaturni senzori

Ukoliko se želi upotreba temperaturnih senzora , moguće je temperaturni senzor povezati sa analognim ili PWM izlazom. Temperaturni senzor sa analognim izlazom može se povezati sa PC0 (ADC0) pomoću džampera JMP11.

09.temperature.jpg

 

 

 

 

 

 

10. RS232

Standardni serijski interfejs se nalazi na ploči. Korišćen je čip MAX232 koji ima dve risiver i dve transmiter linije. Možete povezati RXD i TXD RS232 sa RXD i TXD-om mikrokontrolera koristeći konfiguracioni konektor. RTS i CTS RS232 mogu se povezati sa PD6 i PD7 preko JMP3 i JMP4 džampera. Pogledati odeljak za konfiguracioni konektor.

10.rs232.jpg

11. Konfiguracioni konektor
Konfiguracioni konektor dozvoljava povezivanje različitih I/O pinova mikrokontrolera sa RS232 linijom ili sa screw teminalom.

11.header.jpg

 

 

 

 

 

12. Screw terminal
Screw terminal omogućava jednostavno povezivanje sa mikrokontrolerom.

12.terminals.jpg

 

 

 

 

 

 

 

13. ISP

Razvojna ploča sadrži interfejs za serijski port kako bi omogućila direktno programiranje (in-system programming – ISP). Mikrokontroler je moguće programirati preko RS232 serijskog porta koristeći program Pony Prog ili Avrdude (ponyser). Kako bi se izbegla interferencija sa RS232 signalima moguće je vršiti diskonektovanje pomoću 4066 svičeva. Ove svičeve je moguće zatvoriti ručno pomoću SW2 ili automatski kada se aktivira reset (korišćenjem džampera JMP13).

13.isp.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Autor ovog projekta je Miroslav Batek.

Ukoliko imate pitanja vezana za realizaciju ovog projekta možete ga kontaktirati putem njegove e-mail adrese :  diy4fun@gmail.com

a detaljnije ovaj i druge autorove projekte možete pogledati na njegovoj blog stranici: http://diy4fun.blogspot.com/

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.