mindstorms_ws0708_24.jpg

mindstorms_ws0708_24.jpgPreko 300 studenata prve godine RWTH Aachen Univerziteta je imalo zadatak da u okviru jednog od kurseva napravi i programira robote. Radili su podeljeni u timove, gde je jedan tim imao da napravi robota koji može da kratku poruku prevede u poruku pisanu Morzeovom azbukom, drugi tim da napravi robota koji na stolu može da nađe flašu i utvrdi koliko je ona puna, treći robota koji može sam da se parkira itd. Ovo je rađeno u okviru kurseva koji su reformisani u skladu sa Bolonjskom Deklaracijom i koji za cilj imaju da se studenti već od prvih godina studija suoče sa nekim praktičnim problemima koji izlaze iz okvira klasične i skoro potpuno teoretski nastrojene klasične nastave. Zahvaljujući velikoj raznovrsnosti ponuđenih problema studenti su imali mogućnost da vide kako izgleda na robotu koji su sami napravili implementirati algoritme za prepoznavanje oblika, zatim formiranje GUI aplikacija, bežično upravljanje, obrada signala, formiranje upravljačkih algoritama itd.

    Studenti prave svoje robote korišćenjem komponenti iz LEGO MINDSTORMS NXT paketa za edukaciju. Svako pakovanje se sastoji iz senzora (za dodir, zvuk, svetlost i ultrazvučno određivanje razdaljine), motora, programabilnog mikrokontrolera i blokova za osnovnu konstrukciju. Na pomenutom kursu je cilj bio da se za pisanje programa koristi MATLAB uz korišćenje Image Processing Toolbox™, Optimization Toolbox™, and Signal Processing Toolbox™.  Ovime je omogućeno studentima da naprave kompleksnije algoritme koje mogu da simuliraju i detaljno razrade pre nego što ih isprobaju na robotima. S obzirom da LEGO MINDSTORMS NTX paketi pružaju mogućnost komunikacije preko Bluetooth konekcije bilo je moguće koristiti računar za bežično upravljanje ovim robotima pomoću programa napisanih u MATLAB-u. Da bi se omogućilo očitavanje signala sa senzora na robotu i slanje kontrolnih akcija korišćenjem MATLAB-a studenti su razvili open-source RWTH-Minstorms NXT Toolbox koji koristi MATLAB-ov serijski I/O za komunikaciju.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.