magnetic.jpg

magnetic.jpgKorišćenjem najjačih materijala poznatih čoveku, naučnici  iz High Field Lab prave najmoćniji elektromagnet na svetu, koji se neće raspasti delić sekunde pošto ga uključe.     Čitav magnet će biti kombinacija namota teških približno 8 tona i napajan impulsima koje će proizvoditi masivan generator energije 1200 mega džula. Kada se aktivira, trebalo bi da bude oko 2 miliona puta moćniji od onog koji se standardno može naći u frižideru.

    Ovaj elektromagnet se sastoji iz dva dela. Spoljnji deo će biti cilindar od oko 1.5 metra prečnika, sa malom rupom u svom centru, prečnika približno 20 santimetara. Unutar te rupe će se nalaziti unutrašnji, drugi deo, ovog elektromagneta, koji se sastoji od devet namota napravljenih od bakra i ojačanih vrlo tankom srebrnom žicom. Zajedno, bakar i srebro stvaraju najjači materijal poznat čoveku. Ovaj magnet se pravi u Los Alamos National Laboratory.

    Pritisak koji će se stvarati unutar namota će biti ekvivalentan istovremenoj eksploziji 200 štapova dinamita ili oko 30 puta jači od pritiska na dnu okeana. Vrlo malo stvari može da podnese toliki pritisak duže vreme, uključujući i ovaj magnet.

    Naučnici pretpostavljaju da će svaki unutrašnji deo, vredan oko 20 hiljada dolara, moći da podnese oko 100 pulseva, a spoljašnji vredan oko 8 miliona 10 hiljada pulseva. Pri svakom pulsu dolazi do savijanja srebrnih i bakarnih žica čime se stvaraju male pukotine u metalu. Zajedno spoljašnji i unutrašnji magnet mogu da stvore 90 T.

    Naučnici se nadaju da će tokom narednih nekoliko meseci moći da naprave novi elektromagnet kako bi postigli svoj cilj tj. 100 T. Ovo neće biti prvi takav magnet. Tehnički to neće biti ni najmoćniji magnet na svetu, jer su ranije pravljeni magneti koji su mogli da proizvedu i do 1000 T, ali će ovo biti prvi takav magnet koji je moguće koristiti više puta. Svi drugi ovakvi magneti su bili takvi da su se raspadali nekoliko milisekundi po uključenju i da su se zapravo proučavali njihovi ostaci. Proučavanje istog materijala više puta bez njegovog uništavanja bi moglo da doprinese na polju superprovodnika i drugih novih materijala. Prvobitni radovi u ovakvim laboratorijama sa ranijim verzijama magneta su značajno doprinela posebnoj vrsti magneta koja je omogućila postojanje bežičnih telefona, bežičnih bušilica i drugih elektronskih uređaja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.