naslovna_vesti_siemens_automatika.rs.jpg
naslovna_vesti_siemens_automatika.rs.jpgSiemens-ova divizija Industrijske automatizacije predstavlja danas prvi industrijski automatizicioni software sa jednim programskim okruženjem i jednim programskim projektom za sve potrebe automatizacije nazvan Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal). Novo okruženje omogućava korisniku brz i intuitivan razvoj i puštanje u rad sistema automatizacije, što eliminiše vremenski opterećujuće i skupe troškove integracije nezavisnih software-skih paketa. Dizajniran kao user-friendly i visoko efikasan, TIA Portal je pogodan kako za nove korisnike tako i za one sa iskustvom.

   Za dizajniranje TIA Portal okruženja, Siemens je, tokom više godina, proučavao veliki broj tipičnih inženjerskih software-skih aplikacija, analizirajući i ocenjujući potrebe njihovih korisnika širom sveta. Kao integralna komponenta svih Siemens-ovih inženjerskih software-skih paketa, TIA Portal okruženje pruža napredne zajedničke usluge kroz sve konfigurisane interface-e, osiguravajući uniformnu navigaciju korisniku i konzistentno ponašanje sistema. Na primer, svi uređaji i mreže u bilo kom sistemu automatizacije sada mogu biti konfigurisani preko jednog deljenog uređaja i mrežnog editora. Navigacija projekta, koncept biblioteka, menadžment podataka, skladištenje projekta, dijagnostika i on-line funkcije su standardne karakteristike i dostupne su korisniku iz bilo kog programa koji je deo TIA Portal okruženja. Ovo objedinjeno razvojno software-sko okruženje nudi visok nivo efikasnosti kroz celokupan projekat automatizacije i obuhvata programabilne kontrolere, HMI uređaje i pogone. Dodatno, sav menadžment podataka za parametre kontrolera, blokove, tagove ili poruke sada je potrebno uneti samo jednom, te se na taj način štedi značajno vreme i troškovi inženjeringa u projektu automatizacije. Dizajn TIA Portala baziran je na naprednoj objektno-orijentisanoj arhitekturi i centralizovanom menadžmentu podataka, obezbeđujući doslednost podataka automatskim izbegavanjem grešaka unosa podataka. Korisnik lako može pronaći podatak i programski blok unutar celog projekta automatizacije koristeći sistem unakrsnog referenciranja kroz celi projekt, čime se značajno skraćuje vreme pronalaženja problema i njihovo otklanjanje u tipičnim programerskim projektima.

siemens_automatika.rs.jpg

  Novo jedinstveno inženjersko okruženje omogućiće svim Siemens programabilnim kontrolerima, HMI operatorskim panelima i pogonima da budu konfigurisani u istom razvojnom okruženju. Ovo umnogome smanjuje troškove povezivanja i konfigurisanja, za uobičajene zadatke podešavanja komunikacije između kontrolera, pogona i HMI uređaja. Na primer, korisnik jednostavno označi i prevuče (Drag&Drop) tag iz programabilnog kontrolera, kao što je I/O (ulazno/izlazni) modul, na ekran HMI uređaja. Tag je momentalno dodeljen unutar HMI-ja i konekcija kontroler-HMI automatski je kreirana u pozadini bez potrebe za manuelnim konfigurisanjem.

 

  Više informacije može se naći na stranici www.siemens.com/tia-portal

   Siemens d.o.o. Beograd će u toku juna 2011. godine održati seriju prezentacija pod naslovom: "Simatic Innovation Tour – TIA Portal" na kojima će detaljno biti predstavljen novi software. Ako ste zainteresovani da prisustvujete nekoj od ovih prezentacija ili imate dodatnih pitanja, javite nam se preko e-mail adrese: iadt.rs@siemens.com

 
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.