naslovna_full_duplex_interfon_projekti_automatika.rs.jpg
naslovna_full_duplex_interfon_projekti_automatika.rs.jpgInterfon je jedan od uređaja bez kog se, u današnje vreme, ne može zamisliti nijedna zgrada ili pametna kuća. Uređaj služi za komunikaciju na malim udaljenostima. Na tržištu postoje različiti tipovi interfona, bežični kao i oni koje je potrebno povezati. U ovom projektu, prikazana je jednostavna šema interfona sa dve stanice.
 
 

 
  Uređaj je dizajniran tako da je moguće koristiti ovaj interfon, a da u istom momentu ruke korisnika budu slobodne (izbegnut je "push-to-talk" režim rada). Nema kompleksnog uređaja za prebacivanje pošto su dve stanice povezane direktno pomoću tankog kabla. Mikrofoni, kao i zvučnici su uvek u radu. Posebno kolo se koristi kako bi sprečilo da se signal sa zvučnika prenosi na mikrofon ako su smešteni u istom kućištu, izazivajući "urlik", tzv. Larsenov efekt. Prekidač "Private" omogućava prigušenje mikrofona, ako je to neophodno. Na slici 1. prikazana je šema uređaja.
 
shema_full_duplex_interfon_projekti_automatika.rs.jpg
Slika 1. Električna šema uređaja.
 
 Lista potrebnih delova:
 
P1 – Potenciometar, 22k
R1 – Otpornik, 22k, 1/4W
R2, R3 – Otpornik, 100k, 1/4W
R4 – Otpornik, 47k, 1/4W
R5 – Otpornik, 2k2, 1/4W
R6 – Otpornik, 6k8, 1/4W
R7 – Trimer, 22k, 1/2W
R8 – Otpornik, 2k7, 1/4W
 
C1, C6 – Kondenzator, 100nF, 63V keramički
C2, C3 – Kondenzator, 10μF, 63V elektrolitski
C4 – Kondenzator, 22μF, 25V elektrolitski
C5 – Kondenzator, 22nF, 63V keramički
C7 – Kondenzator, 470μF, 25V elektrolitski
 
Q1 – NPN Tranzistor BC547
IC1 – Integrisani audiopojačavač TDA7052
 
SW1 – minijaturni prekidač
MIC – minijaturni mikrofon
SPKR – 8Ω zvučnik
Kabl
 
  Kolo koristi TDA7052 integrisani audio pojačavač, koji je u mogućnosti da isporuči do 1W izlazne snage pri naponu napajanja koji je u opsegu 6-12V. Neobična karakteristika ovog kola je pojačavač mikrofona, tranzistor Q1. Pomoću njega i mreže komponenata koju čine C3, C4, R7 i R8 u velikoj meri se poništava signal koji sa zvučnika ide direktno na mikrofon. U isto vreme, kolektori obe interfonske jedinice su povezani pa će signal čija je faza pomerena za 180° proći do audio pojačavača druge jedinice, bez slabljenja, pa će na zvučniku biti reprodukovan dovoljno glasno.Na isti način funkcioniše i drugi izlaz. Ako je R7 podešen na pravi način, gotovo da neće ni doći do prenošenja zvuka sa zvučnika na mikrofon.
 
  Napomene:
 
  • Na slici 1, su prikazane šeme obe jedinice. One, naravno treba biti postavljene u dve odvojene kutije, povezane tankim koaksijalnim kablom željene dužine.
  • Centralni vod kabla je vod kojim se prenosi signal, dok se spoljni provodnik povezuje na masu.
  • Napajanje može biti zajedničko, sa jednosmernim izlaznim naponom u opsegu 6 – 12V i potrebnom strujom od oko 200mA.
  • Primetite da se otpornik R5 nalazi samo kod jedne jedinice.
  • Zatvaranjem SW, sprečava se slanje signala, a ne prijem.
  • Za podešavanje kola, okrenite potenciometar P1 prvog uređaja u blizini svoje maksimalne vrednosti i govorite u mikrofon. Podesite trimer R7 dok vaš glas ne postane gotovo nečujan, kada reprodukuje zvučnik na istoj jedinici. Uradite isto i sa drugom jedinicom.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.