honeywell_obrada_signala_vesti_naslovna_xyr6000_universal_io_elektronika_robotika_automatika.rs.jpgHoneywell je dodao univerzalne ulazno/izlazne (I/O) predajnike svojoj familiji XYR 6000 bežičnih proizvoda. Transmiteri omogućuju proizvođačima bežično praćenje više tačaka u industrijskim postrojenjima korišćenjem manjeg broja uređaja. Prenošenjem signala sa najviše tri različita tipa ulaza-uključujući i merne uređaje sa visokim nivoom analognog, temperaturnog ili milivolt-nog signala, XYR 6000 univerzalni I/O transmiteri mogu pomoći industrijskim postrojenjima da uštede do 30% više troškova od sličnih uređaja koji mogu da prenose signale sa samo 2 ulaza.

 
  Ova XYR 6000 serija transmitera, koja uključuje i verziju koja može prenositi signale i sa najviše 2 ulaza i daje lokalni diskretni izlaz, je idealna za aplikacije kao što su bežično praćenje nivoa prekidača, statusa pumpi i alarmnog sistema. Uređaji takođe poseduju prava sigurnosna odobrenja od FM Global i Kanadske Asocijacije za Standarde (Canadian Standards Association) za korišćenje u rizičnim sredinama.
  honeywell_obrada_signala_vesti_xyr6000_universal_io_elektronika_robotika_automatika.rs.jpg
  ”Sve više proizvođača danas ima u vidu bežični monitoring ne bi li poboljšali upravljanje resursima uz uštedu troškova, ali prebacivanje na bežičnu infrastrukturu nije uvek lako” rekao je Raymond Rogowski, marketing menadžer bežičnih proizvoda, Honeywell Process Solutions. ”’Uređaji kao što je XYR 6000 univerzalni I/O transmiter mogu olakšati prelaz na bežičnost i pomoći industrijskim postrojenjima da zadrže globalnu sigurnost, pouzdanost opreme i beneficije efikasnosti procesa koje dolaze sa tim prelazom”.
 

  Novi uređaji dopunjuju druge bežične transmitere u Honeywell-ovoj XYR 6000 liniji proizvoda, koja uključuje transmitere za: apsolutni, relativni i diferencijalni pritisak, temperaturu, analogni ulaz, diskretne ulaze, praćenje korozije i položaja ventila. Ovi uređaji su značajni elementi Honeywell-ovog celokupnog OneWireless rešenja, bežične mreže industrije dizajnirane tako da zadovolje ISA100.11a hardverske potrebe. Mreža može istovremeno podržati hiljade uređja-uključujući razne predajnike, tehnologiju mobilnog operatera i fizičku zaštitu opreme-efikasnije praćenje procesa, sredstava i ljudi.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.