national instruments logo ni labview 2014 automatika rsNational Instruments, proizvođač rešenja koja omogućavaju inženjerima i naučnicima da reše najveće svetske inženjerske izazove, predstavio je softver za dizajniranje sistema LabVIEW 2014. Unapređenja u odnosu na prethodnu verziju će pomoći korisnicima da, kroz prikupljanje, analizu i prikaz podataka, lako i brzo donesu prave odluke.

 LabVIEW 2014 standardizuje način na koji korisnici komuniciraju sa hardverom, te kroz ponovnu upotrebu istog koda i inženjerskih procesa u celom sistemu, olakšava rad sa aplikacijama u budućnosti. Pošto tehnologija napreduje, zahtevi evoluiraju i tržišni pritisak se povećava, ovakav pristup je koncipiran da štedi vreme i novac.
 “Upotreba LabVIEW i CompactRIO hardvera omogućila je jednom od najvećih distributivnih preduzeća u Severnoj Americi da implementira jeftinija decentralizovana i distribuirana rešenja, a sve to uz smanjen rizik i vreme realizacije. Ovakav pristup omogućio je korisnicima da prikupe, analiziraju i vizuelizuju podatake i daju prioritet poslovima koji poboljšavaju stabilnost mreže i tako optimizuju poslovanje”, rekao je Bob Leigh, predsednik i izvršni direktor kompanije LocalGrid Technologies.
LabVIEW 2014 national instuments ni automation compactrio compactdaq automatika.rs
LabVIEW 2014 softver daje nove mogućnosti u prikupljanju, analizi i prikazivanju podataka sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme
Kupovina LabVIEW 2014 je pojednostavljena kroz različite LabVIEW pakete, koji nude relevantne LabVIEW dodatke i komplementaran softver specifičan za automatizovano testiranje, embedded upravljanje i monitoring, kao i HIL i testiranje u realnom vremenu. Pored toga, LabVIEW 2014 obezbeđuje rad sa najsavremenijim hardverom, kao što su pouzdani i fleksibilni 4-slotni CompactDAQ i CompactRIO sistemi, softverski definisan instrumenti kao što je PXI Express 8-kanalni osciloskop visoke rezolucije i VirtualBench, softverski definisan multifunkcijski instrument.

LabVIEW 2014 pruža nove opcije koje olakšavaju donošenje odluka:

  • DataFinder Federation tehnologijakorisnici sada mogu intuitivno da pretražuju podatke na lokalnom disku, mreži ili širom sveta
  • Novi algoritmiproširene mogućnosti korišćenja funkcija za analizu (mogućnost pokretanja m. fajlova na NI Linux Real-Time OS i funkcija za vizuelnu inspekciju na FPGA)
  • Data Datshboard za LabVIEWkorisnici sada mogu lako i bezbedno da kreiraju mobilne interfejse za prikazivanje prikupljenih podataka i da donosu pouzdane odluke bez potrebe za programerima mobilnih uređaja
 Najnovija verzija LabVIEW obuhvata 13 dodataka za produktivnije progamiranje, proširen online trening za LabVIEW RIO aplikacije (kao deo aktivnih softverskih licenci) i nove alate sa LabVIEW Tools Network (kao što je na LabSocket System kreiran od strane Bergmans Mechatronics LLC). LabSocket System omogućava daljinski pristup LabVIEW aplikacijama putem pretraživača sa desktop ili mobilnih uređaja, bez potrebe za softverskim dodacima na strani klijenta.

 Više informacija možete pronaći ovde.


National Instruments,
Instrumentacija, avtomatizacija in upravljanje procesov d.o.o.

Kosovelova ulica 15,

3000 Celje, SlovenijaLabVIEW-2014-national instuments ni tutorial automatika.rs

Tel: + 386 3 425 4270,
Fax: +386 3 425 4212
E-mail:     ni.serbia@ni.com

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.