logo leine linde enkoder dijagnostika automatika.rs
logo leine linde enkoder dijagnostika automatika.rsRotacioni inkrementalni enkoderi tipa XHI 801 i XHI 803 kompanije “Leine & Linde” opremljeni su naprednim ADS (Advanced Diagnostic System) sistemom za web dijagnostiku u realnom vremenu, dajući informacije o stanju enkodera, brzini osovine enkodera, uključujući vibracije, temperaturu, mod rada i sl.

leine linde enkoder dijagnostika automatika.rs Ovi enkoderi pored naprednog Sistema web dijagnostike, odišu kvalitetom u svakom svom detalju. Podaci sa monitoringa mogu se kontinualno skladištiti radi kasnije analize rada sistema. Postoji i besplatan softver za preuzimanje snimljenih podataka, i mogućnost on line praćenja svih ključnih parametara enkodera.

 ADS omogućava konekciju sa enkoderom direktno sa PC-ja preko Ethernet mreže. Na taj način operateri na mašinama mogu imati uvid u sve relevantne podatke sa enkodera iz kontrolne sobe ili na ekranu HMI-ja.

 Enkoderi su napravljeni sa robustnim ležajevima, elektronika im je otporna na vibracije i mogu se koristiti u različitim sredinama, a optika enkodera je dizajnirana po veoma strogim zahtevima preciznosti.
 
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.