siemens logo otpadne vode automatika.rs
siemens logo otpadne vode automatika.rsIstraživači kompanije „Siemens“ analiziraju različite komponente energetskog sistema budućnosti i pokušavaju da ih kombinuju na optimalan način. U svom najnovijem izdanju istraživačkog časopisa „Slike iz budućnosti“ govori se o mogućnostima ovog multi modalnog energetskog sistema.

 Naučnici iz globalne istraživačke grupe “Corporate Technology“ u okviru Siemens-a žele da kombinuje različite izvore energije kao što su: nafta, gas, vetar, sunce, biomasa, otpadna toplotna energija i sl. za proizvodnju osnovnih potreba ljudi kao što su električna energija, grejanje, hlađenje i proizvodnja pitke vode na ekološki način. Istaživači sada rade na analizi pojedinih komponenti globalnog energetskog sistema i njihovih međusobnih veza i interakcija.

 Jedan od aspekta istraživanja za koji su istraživači posebno zainteresovani je korišćenje otpadne toplote koja se gubi pri radu mašina i druge industrijske opreme. Danas se otpadna toplota u domenu nižih temperatura retko koristi, posebno na ekonomski održiv način.  Međutim ova toplota sadrži veliku količinu energije koja se može iskoristiti, smatraju istraživači. Da bi to pokazali oni su razvili demonstracioni projekat u kome koriste otpadnu toplotnu energiju u opsegu temperature od 70 do 120 ̊C za zagrevanje otpadne vode, koja isparava, a dobijena para se usmerava u kondenzator koji razdvaja pitku i koncentrovanu otpadnu vodu.

siemens otpadne vode automatika.rs Otpadna voda se sprovodi u izolacionim cevima, zatim prolazi kroz nekoliko izmenjivača toplote gde se podiže temperatura vode. Nakon toga voda koja dostigne potrebnu temperaturu isparava kroz isparivače. Dobijena para se kondenzuje, a pritom se vrši odvajanje na pitku i otpadnu vodu. Da bi se u ovom procesu koristila minimalna energija za trasport vodene pare, temperatura i zapremina vazduha mora da bude precizno regulisana. Sledeći sličan projekat bi mogao da bude sistem koji bi pročistio 25 kubnih metara vode na sat.

 Istraživači su takođe izgradili toplotnu pumpu koja može da podigne temperaturu na maksimalno 140 ̊C, za razliku od predhodnih limita od 90 ̊C. Oni koriste poseban proces dogrevanja otpadne toplotne energije do temperature od 130 ̊C, koja bi kasnije mogla da se koristi za zagrevanje objekata.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.