ip gateway naslovna automatika.rs
ip gateway naslovna automatika.rsU računarskim mrežama IP gejtvej predstavlja čvor koji omogućuje komunikaciju između mreža. IP gejtvej se označava i kao ruter ili Internet Access Device (IAD) može se posmatrati kao računar koji kontroliše tok podataka između dve mreže, tako da možemo reći da služi za komunikaciju između PC-a i World Wide Web-a.

 Kompanija Advantech je predstavila dva modela GPRS IP gejtveja, EKI-1321 i EKI- 1322 koji su namenjeni za upotrebu na udaljenim lokacijama, odlikuju se time da sadrže dva SIM card slota tako da omogućuju korisnicima formiranje bezbedne virtualne privatne mreže (VPN).

 GPRS IP gejtveji kompanije Advantech, modeli EKI-1321 I EKI-1322, namenjeni su za upotrebu na udaljenim lokacijama. Da bi se uspostavila najbolja moguća veza, ovi uređaji sadrže dve SIM kartice, kako bi mogli da izaberu dva provajdera za prenos podataka.

ip gateway1 automatika.rs Prebacivanje sa jedne na drugu SIM karticu se izvršava automatski, kako bi se dobli najbolji mogući signal i brzina prenosa. Tokom ovog prebacivanja, serijski podaci koji se prenose su smešteni ili u bafer memoriju (buffer) ili će biti smešteni na SD kartici gde se šalju nakon uspostavljanja signala.

 Da bi se gejtveji mogli koristiti daljinski, zaslužan je Reverse Virtual COM, standard za binarni interfejs, koji omogućuje da se gejtvej automatski konektuje na server ako je javna IP adresa zauzeta. Da bi korisnici mogli formirati bezbednu virtualnu privatnu mrežu (VPN), gejtvej podržava open source softver OpenVPN, koji koristi RSA tehnologiju asimetrične enkripcije uz veličinu ključa od 4096 bitova. Kako bi i u budućnosti bili korišćeni, gejtveji podržavaju dve verzije internet protokola, IPv4 kao i IPv6. IPv4 verzija je još uvek u široj upotrebi, dok i IPv6 verzija postaje sve više prihvaćena. Ukoliko se dogode promene u korisničkoj mreži, gejtveji se mogu lako prekonfigurisati. Obe varijante su prošle odobrenje druge faze (phase-2 approval) IPv6 Ready Logo komiteta.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.