logo maxon dc motor pwm servo kontroler automatika.rs
logo maxon dc motor pwm servo kontroler automatika.rsKompanija „Maxon“ predstavila je novi ESCON 36/3 EC Servo kontroler sa širinsko-impulsnom modulacijom (PWM – Pulse Width Modulation) u četiri kvadranta, projektovan za efikasniju kontrolu jednosmernih DC motora bez četkica sa Hall senzorima, snage do 100 W. Ovaj kontroler ima odlična svojstva i veoma brzi digitalni protok za postizanje optimalnog odnosa struje/obrtnog momenta motora, čime se dobija na dinamici što omogućava brzu promenu od 0 do 150.000 obrtaja u minuti.

 ESCON 36/3 EC omogućava širok spektar funkcija, sa dodatnim potpuno konfigurabilnim digitalnim i analognim ulazima i izlazima. Savršeno je uparen sa svim Maxon motorima i u toj kombinaciji odgovara navišim zahtevima. Može se pokrenuti u različitim režimima rada: brzinska regulacija u otvorenoj i zatvorenoj petlji, kao i strujna regulacija.

 Kompaktnim servo kontrolerom upravlja se setom analognih vrednosti. Ove vrednosti zadaju se analognim signalom, konkretno naponom, npr. potenciometrom, koji definiše potreban PWM signal. Ostale funkcije uključuju promenu smera okretanja, kao i zadavanja željenog ubrzanja i usporenja. Regulaciju brzine omogućavaju Hall senzori. Kada je regulator povezan sa računarom preko USB porta, može se vrlo lako i jednostavno konfigurisati koristeći „ESCON Studio“ GUI. Tokom puštanja u rad i konfiguracije ulaza i izlaza, monitoringa, snimanja potrebnih podataka i dijagnostike, korisnik ima pristup raznovrsnim funkcijama i mogućnost upotrebe dobro osmišljenog automatskog postupka za fino podešavanje kontrolera.

 maxon dc motor pwm servo kontroler automatika.rsESCON 36/3 EC ima sistem prekostrujne zaštite, zaštite od prenapona, od visokih temperatura i sistem zaštite od kratkog spoja u kablu motora. Opremljen je i sa zaštitnim digitalnim ulazima i izlazima sa podesivom dozvoljenom strujom za zaštitu motora od preopterećenja. Struja i trenutna brzina motora u slučaju potrebe mogu se pratiti na naponskim analognim izlazima.

 Veliki opseg ulaznog napona i radne temperature dozvoljavaju fleksibilno korišćenje ovog regulatora u različitim aplikacijama. Sa izuzetnom efikasnošću od 95%, spada u prvu klasu opreme za mobilne aplikacije sa efikasnom i optimizovanom potrošnjom energije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.