smc pneumartics pneumatika automatizacija automatika.rsOvde je prikazan sistem za doziranje granuliranog materijala. Glanule bele boje su polipropilen, a žute su materijal koji se koristi za bojenje polipropilena-masterbač. Zadatak sistema je doziranje dve vrste materijala u teglice i transport teglica na paletu. Navedeni sistem se može koristiti za doziranje raznih vrsta granuliranog materijala ko što je i granulirana hrana za pse i mačke. Uz male izmene mehanizma mogu se dozirati i razni praškasti materijali koji se koriste u građevinarstvu.

 Glavni upravljački element je HMI (EATON XV-102) sa integrisanim softverskim PLC-om. HMI vrši komunikaciju sa vagom (TISA F210) preko RS232 interfejsa. Drugi deo upravljačkog sistema predstavlja “gateway” (SMC EX510-GPR1). Navedeni uređaj komunicira sa HMI preko ProfibusDP protokola. Sa druge strane “gateway” je povezan sa setom digitalnih ulaza (EX510-DXB1) i digitalnih izlaza (EX510-S101) koji nadgledaju status senzora i upravljaju razvodnicima.
Transport teglice kroz ceo sistem realizovan je pomoću manipulatora (sistem pneumatskih cilindara) sa vakuum hvataljkama kompanije SMC. Sistem za doziranje sadrži dve vrste mehanizma. Prvi je mehanizam sa leptirastim zatvaračem za grubo doziranje, a drugi je sistem dva paralelna zatvarača (tzv. selektor) koji obezbeđuje zapreminsko doziranje (doziranje fiksne količine materijala mase od oko 10 gr). Grubim doziranjem se dozira količina materijala koja je nešto manja od zadate količine kako bi se izbeglo predoziranje. Nakon zatvaranja leptirastog zatvarača, i stabilizacije tereta, vrši se fino zapreminsko doziranje. Na ovaj način obezbeđeno je doziranje materijala sa greškom od ± 5 grama.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.