naslovna_digitalni_potenciometri_vesti_elektronika_mikrokontroleri_microchip_automatika.rs.jpgKompanija Microchip Technology unapredila je svoje 32-bitne mikrokontrolere PIC32MX5/6/7 namenjene Ethernet, CAN, USB i serijskom povezivanju periferija. Unapređenja se sastoje u smanjenju potrošnje energije na 0.5 mA/MHz, povećanju izdržljivosti flash memorije na 20.000 ciklusa čitanja/pisanja  i poboljšanu sposobnost izmene EEPROM-a. 

  Embedded dizajneri stalno traže načine kako da smanje svoje troškove bez žrtvovanja performansi ili funkcionalnosti. Najnovija serija Microchip-ovih PIC32 mikrokontrolera sa radnim taktom od 80 MHz zadovoljava ove potrebe zadržavajući performanse od 1.56 slika_pic32mx567_microchip_mikrokontroleri_vesti_automatika.rs.jpgDMIPS/MHz i integrišući Ethernet, CAN, USB i više serijskih komunikacionih kanala. Mikrokontroleri ove serije imaju 32kB RAM i do 140kB Flash memorije. Nova familija mikrokontrolera našla je primenu kod web servisa, u industrijskoj automatizaciji, monitoringu, itd.
  Razvojni alati
   Za ovu familiju mikrokontrolera dizajnirani su posebni razvojni sistemi: PIC32 Ethernet Starter Kit, koji treba da omogući jednostavan razvoj sistema baziranih na Ethernet-u, i PIC32 USB Starter Kit II koji treba da omogući razvoj sistema baziranih na USB komunikaciji. Korisnici sistema Explorer 16 Development Board mogu da kupe plug-in modul kako bi na ovoj ploči mogli da koriste najnoviju seriju mikrokontrolera PIC32.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.