naslovna kako napraviti tester za mrezne LAN kablove elektronika automatika.rs
Ovaj jednostavni tester koristi AT90S2313 (ili ATtiny2313) mikrokontroler, kako bi testirao svaki od osam provodnika mrežnog kabla (sa konektorima RJ-45 ili Cat5e). Tester će indikovati provodnike koji su prekinuti (diode neće svetleti), kratak spoj između dva ili više provodnika (više od jedne diode svetle istovremeno) ili pogrešno povezivanje konektora kada dođe do pogrešnog ukrštanja provodnika (diode će se aktivirati u pogrešnom redosledu). Tester radi sa normalnim kablom (straight-trough), kao i sa ukrštenim (crossover).
 

 Uređaj se sastoji iz dva dela: predajnika i prijemnika. Predajnik se napaja pomoću baterije, dok prijemnik dobija napajanje kroz kabl koji se testira. Predajnik i prijemnik se nalaze na dve odvojene ploče, kako bi bilo omogućemo daljinsko testiranje kablova.
 Predajnik, čija šema je prikazana na slici 1, koristi mikrokontroler kako bi u jednom momentu slao signal samo kroz jedan provodnik. LE diode se koriste za indikaciju. Ako je džamper JP1 otvoren, tada se pomoću testera mogu ispitivati normalni kablovi, a ako je zatvoren, ukršteni kablovi. Konektor SV1 služi samo za reprogramiranje mikrokontrolera. Ukoliko nemate nameru da menjate program mikrokontrolera, ovaj konektor možete izostaviti. Ukoliko koristite ATtiny2313 mikrokontroler, komponente Q1, C4 i C5 mogu biti izostavljene, jer možete koristiti interni RC oscilator kao izvor takta.
shema1 kako napraviti tester za mrezne LAN kablove elektronika automatika.rs
Slika 1. Električna šema predajnika
  Prijemnik je mnogo jednostavniji, sadrži samo pasivne komponente (LE diode, diode i RJ-45 konektor). Njegova šema je prikazana na slici 2.
shema2 kako napraviti tester za mrezne LAN kablove elektronika automatika.rs
Slika 2. Električna šema prijemnika
 Na kraju teksta možete preuzeti softver za AT90S2313. Softver je kompajliran pomoću CodeVisionAVR kompajlera. Sam source kod je dovoljno mali da se može kompajlirati pomoću besplatne probne verzije. Na slikama 3 i 4, prikazan je izgled gotovih predajnika i prijemnika.
slika predajnika kako napraviti tester za mrezne LAN kablove elektronika automatika.rs
Slika 3. Izgled predajnika
slika prijemnika kako napraviti tester za mrezne LAN kablove elektronika automatika.rs
Slika 4. Izgled prijemnika
 Električnu šemu predajnika i prijemnika, njihove PCB (dizajnirane u programu Eagle), kao i firmware za AT90S2313 mikrokontroler, možete preuzeti ovde.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.