naslovna_ureaj_za_ispitivanje_napunjenosti_akumulatora_projekti_elektronika_automatika.rs.jpg
naslovna_ureaj_za_ispitivanje_napunjenosti_akumulatora_projekti_elektronika_automatika.rs.jpgU projektu će biti prikazana električna šema jednostavnog uređaja za ispitivanje napunjenosti tj. napona akumulatora. Osnova uređaja je popularno i lako dostupno integrisano kolo LM3914. Ovo kolo je veoma jednostavno za upotrebu. Pošto ima ugrađen regulator napona, nije potrebna druga komponenta u tu svrhu, a može da se napaja iz gotovo svakog izvora.
 
 

 
   Pored već pomenutog integrisanog kola LM3914, za ovaj uređaj su potrebne LE diode, taster, dva otpornika, dva potenciometra, kondenzator. Šema uređaja prikazana je na slici 1.
 
shema_ureaj_za_ispitivanje_napunjenosti_akumulatora_projekti_elektronika_automatika.rs.jpg
Slika 1. Električna šema uređaja
 
   Kada se pritisne taster "test" napon akumulatora se dovodi na razdelnik napona. Njegova svrha je da podeli napon od 12V na napon od 1,25V (ili niži napon na niži) koji se dovodi na ulaz integrisanog kola. Sa ovim uređajem možete meriti napone od 0-12V. Međutim, ako merite napon akumulatora automobila, treba da imate na umu da automobil nećete uspeti da upalite ako je napon akumulatora ispod 9V. Potenciometrom R3 možete podešavati opseg merenja. Kondenzator C1 ima ulogu filtera, tj smanjuje uticaj šumova na merenje. Ovaj kondenzator je posebno bitan ako merite napon akumulatora dok motor automobila radi, jer je tad veliki uticaj šumova sa bombine.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.