projekti morzeova-azbuka citac automatika.rs
projekti morzeova-azbuka citac automatika.rsMorzeova azbuka služi za prenos poruka na daljinu. Svako slovo je zamenjeno signalom koji se sastoji iz kratkih i dugih zvučnih ili svetlosnih signala. U radio-telegrafiji, Morzeova azbuka se prenosi zvučnim signalima frekfencije 800Hz i to tako da dugi znak traje kao tri kratka (trajanje kratkog znaka zavisi od brzine emitovanja Morzeovog koda). Tišina između dva signala je u trajanju jednog kratkog signala, a između znakova se pravi pauza u trajanju jednog dugog signala.
 
 Ovaj uređaj radi tako što ”čuje” zvučni signal tj. Morzeov kod preko mikrofona i onda ga prevodi u tekstualni prikaz na 2×16 LCD displeju. Uređaj može da prevede 32 karaktera (aA-zZ i 0-9). Kondenzatori se koriste za filtriranje loših signala, ATMega8 obrađujuje i procesuira podatke na displej. Uređaj perfektno radi na frekvenciji od 1.2KHz – 1.5KHz, ali uz manje modifikacije može se promeniti i opseg frekvencije.
 
 Mikrofon koji prima signal je povezan između mase i VCC+. Nakon dobijanja signala male veličine, aktivira se operacioni pojačavač koji je povezan sa mikrofonom preko kondenzatora C1 kako bi se dolazni signal pojačao. Izlaz operacionog pojačavača je povezan na AD konvertor mikrokontrolera preko kondenzatora C2. Pull-down otpornik je vezan između ulaznog pina (ADC) i mase kako bi se eliminisao signal buke.
  
citac morzeove azbuke sema automatika.rs
Slika 1. Šema uređaja.
Šemu uređaja, PCB i source kod možete preuzeti ovde.
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.