euroboteu.jpg

  EUROBOT je međunarodno takmičenje mladih (pretežno sudenata) iz domena robotike koje se svake godine održava u drugoj zemlji. Takmičenje će se održati 22. do 27. juna u Rusiji, u mestu Astrahan, na Mramornom moru. Prvo takmičenje je održano 1994.godine sa devet ekipa iz četiri zemlje, dok je prošlogodišnje koje je odražano u Francuskoj u mestu  LaFerte-Bernard okupilo više 50 ekipa iz  preko 30 zemlje. Na takmičenju mogu da učestvuju najviše po tri ekipe iz svake zemlje, što znači da one zemlje koje imaju više ekipa treba da organizuju svoja izborna takmičenja (nacionalne kupove) na kojima će biti izabrani najbolji. U ovom treuroboteu.jpgenutku nacionalna takmičenja imaju samo Francuska, Švajcarska, Belgija, Španija, Nemačka, Austrija, Češka Republika, Rusija i mi. Svakako je najimpresivnije Francusko nacionalno takmičenje na kojem učestvuje preko 180 ekipa. Naša zemlja  na EUROBOT  takmičenju je učestvovala već 9 puta i uvek imala zapažen uspeh (2003-će godine je svojila 5-to mesto u Evropi, dok su 2006-te godine u mestu Katanija na Siciliji tri ekipe iz naše zemlje zauzele 3-će, 6-to i 11-to mesto, što Srbiju svrstava u red veoma uspešnih zemalja).

  Nacionalni kup u našoj zemlji postoji  već devet godina. Na  prošlogodišnjem kupu učestvovalo je 13 ekipa, a kao gost su učestvovale i ekipe SUPAERO sa Univerziteta u Tuluzu iz Francuske koja je 2004.godine bila prvak Evrope, ekipa Univerziteta iz Versaja (Francuska) i  Univeriziteta Bauman iz Moskve (Rusija). Ove godine očekujemo 12 ekipa, a dve ekipe, gosti iz Francuske će opet učestvovati na našem takmičenju.

 Takmičenje se odvija tako što se svake godine pravi robot sa potpuno novim karakteristikama. Naime, sudijski komitet EUROBOT-a u septembru formuliše zadatak radi čijeg rešavanja ekipe tokom naredne godine treba da realizuju robote.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.