naslovna AVR_programator_rs232_atmel_elektronika_projekti_automatika.rs
naslovna AVR_programator_rs232_atmel_elektronika_projekti_automatika.rs
Ovaj jednostavni AVR programator će vam omogućiti da jednostavno učitavate Vaš .hex fajlove u većinu Atmel-ovih AVR mikrokontrolera bez značajnijeg utroška vremena i novca. Pouzdaniji je od većine drugih dostupnih jednostavnih AVR programatora, i može se napraviti za kratko vreme.

 
 Programator se sastoji od in-circuit serijskog programatora i štampane pločice sa DIP podnožjem u koje se postavlja mikrokontroler prilikom programiranja. Takođe, ovaj programator se može koristiti i kao samostalni programator, bez vađenja mikrokontrolera iz kola u koje se implementira.

 Ceo programator se sastoji od nekoliko komponenata koje se uklapaju u kućište konektora za serijsku komunikaciju. U našem slučaju, korišćeno je DIP podnožje sa 28 pinova, ali vi možete ugraditi podnožje za bilo koji AVR mikrokontroler. Programator je kompatibilan sa popularnim PonyProg softverom.

 U nastavku je prikazana šema programatora (Slika 1), kao i izgledi štampane pločice i gotovog programatora.

slika1 AVR_programator_rs232_atmel_elektronika_projekti_automatika.rs

Slika 1. Šema programatora.
slika2 AVR_programator_rs232_atmel_elektronika_projekti_automatika.rs
Slika 2. Izgled pločice (gornja strana).
slika3 AVR programator rs232 atmel elektronika projekti automatika.rs
Slika 3. Izgled pločice (donja strana).
slika4 AVR_programator_rs232_atmel_elektronika_projekti_automatika.rs
Slika 4. Izgled programatora postavljenog u kućište konektora.
slika5 AVR_programator_rs232_atmel_elektronika_projekti_automatika.rs
Slika 5. Izgled gotovog programatora.
 Deo koji sadrži DIP podnožje i u koji se postavlja mikrokontroler, prikazan je u nastavku. Ima minimalan broj komponenata, veoma je jednostavan i koristi se za programiranje mikrokontrolera van kola. Na slici 6, prikazana je šema pločice sa DIP podnožjem, a na slici 7, izgled podnožja sa i bez mikrokontrolera.

slika6 AVR_programator_rs232_atmel_elektronika_projekti_automatika.rs

Slika 6. Šema pločice sa DIP podnožjem.
slika7 AVR_programator_rs232_atmel_elektronika_projekti_automatika.rs
Slika 7. Izgled pločice sa DIP podnožjem.
 Pločica sa podnožjem se sastoji od odgovarajućeg DIP podnožja, 4MHz kvarcnog rezonatora ili kvarcnog oscilatora sa 2 blok kondenzatora od 22 pF i dva header konektora. Preko konektora sa 2 pina dovodi se napajanje (+5V), a 6-pinski konektor se povezuje sa glavnim delom programatora.

 Napajanje programatora sa externog izvora, a ne sa računara preko RS232 porta, dovodi do toga da čip prima tačno 5 V, a programator je pouzdaniji jer se ređe javljaju greške pri učitavanju. +5 V se može dovesti sa nekog eksternog izvora, a može se čak dobiti i direktno sa USB porta računara.
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.