Popularnost kolaborativnih robota, napravljeni sa ciljem da pomognu ljudima u određenim zadacima, u stalnom je porastu. Tokom proteklih 20 godina došlo je do značajne promene ne samo u načinu na koji se primenjuju, već i u tome ko ih primenjuje. Uz širok opseg potencijalne primene, od obrade metala i ambalaže do distributivnih i automobilskih delova, kolaborativni roboti brzo postaju popularna investicija za proizvodne linije koje mogu biti efikasnije automatizacijom, ali koje još uvek zahtevaju prisustvo radnika. Kako njihova potražnja raste, tako se javlja i potreba da se radna snaga pripremi za bezbedan i efikasan rad sa robotima. Oliver Selbi, prodajni inženjer u britanskom ogranku FANUC-a, podelio je svoje savete za najbolju praksu.

Proverite kompatibilnost procesa

Pre nego što definišete kolaborativnog robota, moraćete da sprovedete kompletnu procenu rizika procesa ili primene. Time će se utvrditi da li su postojeći automatizovani procesi kompatibilni sa nekim kolaborativnim robotom. Neke primene neće biti moguće zbog njihovihih inherentnih rizika. Na primer, proces koji podrazumeva pomeranje opasnog predmeta, poput nekog oštrog, teškog ili nestabilnog, ne bi bio pogodan za kolaborativnu automatizaciju zbog opasnosti koje bi postojale za radnika.

Ustanovite da li su vaši roboti u skladu sa potrebnim odredbama mera bezbednosti

Postupak CE označavanja uvek treba uzeti kao standardan za bilo koju integraciju robotskog sistema. Na ovaj način se može utvrditi da li je za taj sistem urađena adekvatna provera, procena rizika i odobrenje, pre nego što se preda kupcu. Ukoliko niste sigurni, pitajte proizvođača ili kompaniju koju radi integraciju da potvrdi ispravnost navedenog. Imajte u vidu da, pored toga što svi industrijski roboti treba da se pridržavaju standarda ISO 10218-1, kolaborativni roboti treba da se pridržavaju i svih, ili  delova standarda ISO/TS 15066, u zavisnosti od njihovih specifikacija. Ne zaboravite da je uvek važno proveriti kompatibilnost određenog kolaborativnog robota sa vašom primenom. Ako niste sigurni, obratite se proizvođaču.

Instalirajte dodatne bezbednosne sisteme

Tokom inicijalne procene rizika, proizvođači ili kompanije koje rade integraciju takođe će odrediti koji dodatni bezbednosni sistemi će vam biti potrebni. Na primer, ako proces uključuje pomeranje predmeta na kome se radi, a koji može izazvati povredu ako se ispusti, treba instalirati redundantne sisteme kako bi se delovi održali na griperima ukoliko se vazdušni sistem pokvari. Ostali sistemi obuhvataju podne skenere, svetlosne branike i specijalizovane alate sa senzorima na dodir.

Obučite tim o rizicima…

Nijedan zaposleni ne treba da radi sa kolaborativnim robotom, ili da ga koristi, dok ne prođe obuku o bezbednom rukovanju i osnovnom programiranju. Svaki zaposleni treba da bude svestan svih rizika i znati kako da ih ublaži. Obuku obično organizuje proizvođač ili kompanija koja radi integraciju. Većina njih pruža i dodatne kurseve obuke da bi razvijala kompetencije zaposlenog kako se povećava upotreba automatizovanog sistema.

…kao i svim benefitima.

Većini zaposlenih može biti odbojno da radi sa kolaborativnim robotom, doživljavajući ih kao pretnju ili po njihovu bezbednost ili sigurnost posla. Direktori, menadžeri i vođe timova treba da se postaraju da svako shvati vrednost benefita od uvođenja kolaborativnog robota. Ti benefiti uključuju smanjeno radno opterećenje, manji rizik od povreda usled ponavljanja pokreta ili podizanja teškog, veće zadovoljstvo u radu, bolje radne uslove i lakše procese. Najzad, kolaborativni robot povećava efikasnost i produktivnost oslobađajući zaposlene da se bave zadacima više vrednosti. Takođe, povećava se poslovni potencijal i profitna marža, iz čega proističu bolji uslovi rada, veće plate i više podsticaja za zaposlene.

Još uvek niste sigurni? Porazgovarajte sa stručnjakom.

Većina firmi, naročito mala i srednja preduzeća, nerado usvaja automatizovane tehnologije jer se brinu da nisu dovoljno vešti ili da nemaju dovoljno kapaciteta da ih savladaju. Zapravo, relativno je lako programirati osnovne zadatke nakon inicijalne obuke. U radu sa stručnjakom možete dobiti i dodatnu podršku, savet i mogućnosti za obuku, kad god vam zatreba.

Za više informacija o kolaborativnim robotima FANUC-A, posetite https://www.fanuc.eu/rs/en/robots/robot-filter-page/collaborative-robots.

Kompanija FANUC

FANUC  je vodeći svetski proizvođač za rešenja u fabričkoj automatizaciji koristeći sisteme za numeričko upravljanje (CNC). Sa sedištem u podnožju planine Fudži u Japanu, FANUC je specijalizovan za razvoj i proizvodnju fabričkih robota i automatizacije, uključujući žičane EDM mašine (ROBOCUT), mašine za glodanje/glodalice velikih brzina (ROBODRILL) i mašine za brizganje (ROBOSHOT). Trenutno više od 400 000 robota FANUC radi širom sveta.

FANUC razvija i proizvodi sve komponente u okviru kompanije i obezbeđuju delove, popravke i podršku svojim klijentima doživotno.

Na osnovu istraživanja u trajanju od preko 60 godina, CNC sistemi FANUC-a omogućavaju proizvođačima da maksimalno povećaju produktivnost, istovremeno svodeći vreme zastoja na najmanju meru. Svi sistemi FANUC-a nude visoku pouzdanost, snagu, kontrolu i preciznost. Takođe, opremljeni su inteligentnim sistemima za upravljanje energijom koji pružaju optimalni performans koristeći najmanje energije. FANUC je globalni lider u proizvodnji CNC sistema, sa 65% tržišnog učešća u globalnom CNC sektoru.

Za više informacija o FANUC-u ili o njihovim aktuelnim proizvodima, posetite: www.fanuc.rs.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.