naslovna digitalni_uredjaj_snimanje_zvuka_govora_diktafon_projekti_elektronika_automatika.rs
naslovna digitalni_uredjaj_snimanje_zvuka_govora_diktafon_projekti_elektronika_automatika.rsU ovom projektu pokazaćemo vam kako možete napraviti jednostavan uređaj pomoću kog možete snimati i reprodukovati zvuk. Uređaj je zanosvan na integrisanom kolu ISD25xx, koji omogućava snimanje zvuka (u trajanju do 60, 75, 90 ili 120 sekundi u zavisnosti od varijante samog kola) i kasniju reprodukciju, sa visokim kvalitetom zvuka. U projektu će biti korišćena varijanta kola ISD2560 koja snima zvuk u trajanju do 60 sekundi.
 Kao što je prikazano u električnoj šemi (slika 1), ulazni deo uređaja predstavlja elektretski mikrofon. Ako se  koristi dinamički mikrofon, otpornici R2, R3 i R4 kao i kondenzatori C3, C5 i C7 moraju biti izostavljeni, a mikrofon treba povezati direktno na pinove 17 i 18. Zbog boljeg frekventnog opsega, u ovom projektu ćemo koristiti elektretski mikrofon.
slika1 digitalni_uredjaj_snimanje_zvuka_govora_diktafon_projekti_elektronika_automatika.rs
Slika 1. Električna šema uređaja.

 Upravljanje kolom je krajnje jednostavno. Pomoću SW1 bira se mod rada: snimanje ili reprodukcija. Taster B1 služi za pokretanje i zaustavljanje. Kako bi se pokrenuo proces snimanja, prvo je potrebno izabrati mod za snimanje na SW1, a zatim pritisnuti taster B1. Kolo će početi snimanje i za to vreme će svetleti crvena LED. Ako ponovo pritisnete taster B1, pauziraćete snimanje, a ponovnim pritiskom ćete nastaviti sa snimanjem. Zaustavljanje snimanja vrši se pritiskom na taster B2.
 Kako biste preslušali ono što ste snimili, prvo prebacite SW1 u mod za reprodukciju, a zatim pritisnite taster B1. U toku reprodukcije, svetleće zelena LED. Upotreba tastera B1 i B2 je ovde identična kao kod procesa snimanja.
izgled uredjaja_digitalni_uredjaj_snimanje_zvuka_govora_diktafon_projekti_elektronika_automatika.rs
Slika 2. Izgled uređaja.
 Tu su i neki drugi modovi rada kola ISD2560P. Na primer, ako želite da se reprodukcija ponavlja, na pinove 4 i 7 mora biti doveden napon +5V. A ako želite sa se snimanje i reprodukcija izvrše pritiskom samo na taster B1, povežite pin 6 sa +5V.
slika2 digitalni_uredjaj_snimanje_zvuka_govora_diktafon_projekti_elektronika_automatika.rs
Slika 3. Deo uređaja za stabilizaciju napona.
 Napon napajanja uređaja je +9V, a obezbeđuje se iz baterije ili AC/DC adaptera. Za rad integrisanog kola potreban je napon od +5V, pa ćemo koristiti regulator napona, čija je električna šema prikazana na slici 3.
slika3 digitalni_uredjaj_snimanje_zvuka_govora_diktafon_projekti_elektronika_automatika.rs 
Slika 4. Pojačavač.
 ISD2560 u sebi uključuje pojačavač izlaznog signala koji može pokretati zvučnik od 16Ω, ali jačina zvuka nije dovoljna. Dakle, na izlazu integrisanog kola, na koji se povezuje zvučnik, može biti povezan pojačavač, prikazan na slici 4. Pojačavač je baziran na operacionom pojačavaču LM386. SP+ i SP- pinovi moraju biti povezani sa pinovima 14 i 15 kola ISD2560. Potenciometar se koristi za podešavanje jačine.

Šeme uređaja
,PCB i Layout možete preuzeti ovde.

1 KOMENTAR

  1. Poštovani,
    Da li preko Vas mogu nabaviti komplet delova ili sastavljen ceo sklop za snimanje i reprodukciju zvuka sa IC ISD2560?
    Zainteresovan sam za dva kompleta. Može sa pojačivačem sa IC LM386, ili bez. Stabilizator napona mi nije potreban.
    Očekujem Vaš odgovor.
    Hvala

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.