magnetni encoder eurobot mehatronika apsolutni incrementalni brojaci ww.automatika.rs

magnetni encoder eurobot mehatronika apsolutni incrementalni brojaci ww.automatika.rsPredstavićemo vam ukratko nekoliko brojača koje je moguće naći u primeni u savremenoj tehnici. Jedni  od najboljih su encoderi proizvedeni pod okriljem Maxon-a koji su možda i najzastupljeniji u svetu, dok kod nas sigurno jesu. Encoderi su senzorski uredjaji koji se nalaze na motorima i koji su jedan od njihovih najvažnijih delova. Daju nam mogućnost određivanja pozicija osovine motora što nam olakšava dalje upravljanje željenim sistemom.

Predstavićemo vam seriju senzora(encodera) koji se razlikuju ne samo funkcijski već i samom konstrikcijom:

  1. Magnetno-otporni brojač
  2. Hall efekt encoder
  3. Optički encoder
  4. DC taho
  5. Rezolver
Incrementalni encoder
Uopštene karakteristike:
 -Relativna pozicija signala pogodna za rešavanje zadataka
– Direktno prepoznavanje rotacija
– Brzina informacija o broju impulsa
– Standardno rešenje za mnoge aplikacije
   Incrementalni brojač obezbeđuje jednostavne kvadratne signale za dalju obradu u kontrolnom sistemu. Impulsi mogu biti izbrojeni za tačnu poziciju ili određivanje brzine. Kanal A i B podižu fazu potisnutih / podignutih signala, koji se upoređuje sa još jednim određivanjem pravca rotacije. “Home ” puls (pregled kanala 1) može sa koristiti kao obaveštenje koje tačnije određuje ugao rotacije. Linijski pogon proizvodi komplementne signale A, B, I koji pomažu da se eliminiše smetnja drugih signalnih linija. Takođe, ovaj elektronski pogon instaliran u brojaču poboljšava kvalitet signala pomoću velikih signalnih granica.
izlazni signal encodera eurobot mehatronika apsolutni incrementalni brojaci ww.automatika.rs

   Magnetno-otporni princip rada, U MR brojačima, magnetni okvir diska multipola na motornoj osovini proizvodi sinusni napon u MR senzoru. Klasični brojač signala je napravljen interpolacijom i prečišćavajem elekronskih signala.

magnetni encoder eurobot mehatronika apsolutni incrementalni brojaci ww.automatika.rs
Prednosti :
– Zauzima veoma malo mesta
– Nema ispupčenih delova
– Zbog interpolacije veliki broja implusa
– Može da zapamti različite brojeve impulsa
– Mogućnost pregleda kanala
– Mogućnost linijskog pogona
   Princip magneta sa Hall senzorima, ovde mali multipol, stalni magnet je na motornoj osovini. Promene u magnetnom toku očitavaju Hall senzori i napajani su u elektronici kao kanali A i B .
Karakteristike :
– Malog je obima
– 2 kanala A i B
– Linijski pogon nije moguć
– Mali broj pulseva
  Optički princip, Opto-elektronski princip šalje LED svetlo kroz završno kodno skeniranje točka, što je krut okvir na motornoj osovini. Primalac (fototranzistor ) menja svetlo-tamne signale u odgovarajuće elektronske impulse koji su opširnije objašnjeni i obrađeni u elektorinici.

Karakteristike :
– Potreban mu je veći prostor za ispupčene delove
– Veliki broj pulseva
– Mogućnost pregleda kanala

– Mogućnost linijskog pogona

opto'elektronski encoder eurobot mehatronika apsolutni incrementalni brojaci ww.automatika.rs
Razlozi za odabir brojača :
Glavne karakteristike MAXON brojača su:
– Broj pulseva za svaki obrtaj
– Upotreba pregleda kanala
– Upotreba linijskog pogona
   MAXON upravljači / adapteri su ugavnom napravljeni za brojače do 500 povećanja. Veličina ponekad diktira da mora biti odabran brojač sa manjim brojem impulsa. Što veći broj pulseva operacija moze biti mirnija, bez trzaja / udaraca i postignuta i po najmanjoj brzini. MAXON upravljači mogu biti postavljeni da rade na najmanjoj brzini ili na brojač sa niskim brojem pulseva. Učestalost na brojaču i dodatnom upravljaču je ograničena, a brzina se povećava do broja maximuma koji brojač signala moze da proizvede. Ograničenje učestalosti MAXON brojača je uglavnom 100kHz, što je ekvivalentno brzini od 12000 rpm sa 500 izbrojanih pulseva. Sledi, posebna upotreba u podešavanju sistema: Svi MAXON sistemi su podešeni da izračunaju granicu rastućih i opadajućih signala. Kad brojač broji broj pulseva, podešavanja su i do 4 puta preciznija. Ovo se naziva QUADCOUNTS, što se tačniji položaj namesti biće veći broj pulseva, 500 pulsa (2000 quadcounts) na ugaonoj rezoluciji od 0,18 stepeni je postignut, što je mnogo bolje od tačke mehaničkog prenosa komponentama (zato što se oprema pomera ili rasteže kaišnim prenosom). Samo brojači sa integrisanim linijskim pogonom ( RS422 ) treba da se koriste u podešavanju uređaja. Ovo sprečava smetnje elektromagnetskih signala prouzrokovane gubitkom signala i akomuliranje podesnih grešaka. Podešavanje aplikacija često zahteva pregled kanala na brojaču za preciznije nalaženje, tačke otkrivanja.
delovi encodera eurobot mehatronika apsolutni incrementalni brojaci ww.automatika.rs
1.  Poklopac
2.  Kontakt motora i encodera
3. Štampana ploča
4. Magnetno-otporni senzor
5. ASIC
6. Multipolni magnetni točak
7. Kućište encodera
8. Kontakt motora
9. Motor
  Taho
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Uopštene karakteristike:
– Analogna brzina signala
– Direktno prepoznavanje rotacije
– Nije pogodno za rešavanje zadataka
  DC Taho, u principu svaki MAXON DC motor može da se koristi kao DC taho. Za kombinacije motor-taho, preporučujemo DC tahometar, pomoću čega okvir taho rotor je direktno na osovini motora.
Prednosti i karakteristike :
– Kapacitet DC napona je proporcionalan brzini zahvaljujući preciznim metalnim četkicama.
– AlNiCo za stabilnost visokih signala sa temperaturnim oscilacijama
– Nema dodatnih taho ležišta i trenja
– Nema dodatnih spojeva visoke rezonance / odjeka učestalosti
Rezolver
Uopštene karakteristike:
– Analogni rotor pozicionih signala
– Analogna brzina signala
– Ekstenzivna(opširna) procena elektronskih zahteva u kontrolnom sistemu
– Za specijalna rešenja u vezi sa sinusnom komunikacijom u EC motorima
   Rezolver je na motoru, kroz osovinu prilagođava se prema magnetnom polju rotora motora. Sistem za rešavanje ima rotirajuću primarnu spiralnu cev (rotor) ograničenu na 90 stepeni. Naizmeničan tok povezan je sa spiralnom cevi na dve sekundarne spiralne cevi. Oblik sekundarnog napona je sinφ i cosφ , gde je φ ugao rotiranja.resolver encoder eurobot mehatronika apsolutni incrementalni brojaci ww.automatika.rs
Prednosti i karakteristike :
– Otporan / jak , za industrijsku upotrebu
– Dug vek trajanja / servis
– Izlazni siglnal može biti transmitovan i na duže distance bez problema
– Elektronika nije osetljiva
– Zahtev za procenu specijalnog signala
– Samo jedan senzor za položaj i brze informacije
– EC motori sa sistemom za rešavanje su napajani i bez Hall senzora

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.