automatika-rs-gps-navodjenje-vozila.png

automatika-rs-gps-navodjenje-vozila.pngJedna od zanimljivosti predstavljena je na Poljoprivrednom sajmu, održanom od 09-16.maja 2009.godine u Novom Sadu. Praktična primena je zaživela još od 2007god. dok se sada već modeli proizvode sa već instaliranom opremom za postavljanje GPS uređaja. Postoji mogućnost od dva tipa sistema navođenja:
1. Ručno navođenje: Parallel Tracking,
2. Automatsko navođenje: Hands Free AutoTrac Assisted Steering sistemom ili AutoTrac Universal 200 sistemom. 

    Svaki sistem za navođenje zasniva se na GPS-u (Global Positioning System). GPS radi preko orbitalnih satelita koji su 24h u bilo kom vremenu i na bilo kom terenu dostupni. Svakom GPS sistemu je preciznost u nekoliko metara. Da bi dobili veću preciznost morate koristiti DGPS (Differential Correction Signal). John Deere koristi svoj StarFire network sistem da bi se ostvarila veća preciznost u radu. Greška pri samom navođenju ide do svega 2cm što je za svaku pohvalu. Što se tiče već pomenute preciznosti StarFire prijemnik / odašiljač, glavni deo ovog uređaja je iTC gps upravljanje navodjenje traktora poljoprivredni sajam www.automatika.rsmodul, koji automatski ispravlja i proračunava sve satelitske signale za podešavanje na neravnim terenima i padinama. 
Postoje tri nivoa preciznosti:
 • SF1: +/- 30 cm preciznost između prolaza
 • SF2: +/- 10 cm preciznost između prolaza
 • RTK: +/-2 cm konstantna preciznosti između prolaza
   Pored toga, iTC prijemnik radi u EGNOS, to je besplatan satelitski signal, neke od prednosti su laka montaža na sve mašine, veza se ostvaruje preko magnetne ploče što nam omogućava laku prenosivost dok je moguće i dokumentovanje kada je povezan na GreenStar displej. Radi još boljeg navođenja koristimo treći nivo preciznosti-RTK, sistem se sastoji od lokalne bazne stanice koja se nalazi u blizini polja i emituje korekcioni signal do StarFire iTC-a koji se nalazi na traktoru opremljenim sa RTK opremom.

   Bazna stanica prima signal od GPS satelita i konstantno izračunava poziciju. Ako se bazna stanica ne pomera greške će biti izračunate u realnom vremenu. Ove greške se šalju do vozila preko RTK sistema gde prijemnik na vozilu koristi ovu informaciju za izračunavanje najveće preciznosti korekcije položaja. gps5.jpg

   Ima osobinu koja pruža sledeću mogućnost u slučaju privremenog prekida signala: ukoliko je StarFire iTC prijemnik bio uključen više od 1 sata RTK Extend omogućava rad više od 15 minuta nakon gubitka signala (ako je StarFire iTC prijemnik bio uključen manje od 1 sat RTK Extend omogućava rad u naredna 2 minuta).
 
RTK signal : 
  1. +/- 2 cm konstantna preciznosti između prolaza
  2. Radi na ravnim i valovitim terenima
  3. Nije potrebna dozvola za rukovanje
  4. Ima svoju bazu
  5. Industrijski RTK – naprednija verzija
  6. Mogućnost umrežavanja new_rtk_copy.jpg
 
Prednosti RTK sistema su: 
 1.  Velika preciznost
 2. Opslužuje veliki broj mašina istovremeno
 3. RTK mreža 
 4. Povećava efikasnost i produktivnost
 5. Smanjuje sabijanje zemljišta 
 
 
   Kompanija John Deere je bila začetnik razvoja sistema za praćenje putanje i navođenje. Početkom dvadesetih godina prošlog veka pojavio se sistem za ručno navođenje Parallel Tracking. Rukovalac očitava poziciju traktora na GreenStar Displey-u, te ručno navodi traktor na sledeći prohod. Opisana tačnost pozicioniranja omogućava sprovođenje i praćenje putanja i navođenja traktora i priključnih mašina.
Prednosti GreenStar Parallel Tracking sistema:
 1. Povećanje efikasnosti – štedi vreme, hemikalije i gorivo smanjenjem broja prohoda 
 2. Omogućava veće radne brzine
 3. Isključena mogućnost preklapanje prohoda
 4. Upotrebljivo u svim mašinama koje u opremi imaju napajanje od 12V gps navodjenje poljoprivredni sajam novi sad www.automatika.rs
 
   Savremeni sistem za automatsko praćenje putanja i navođenje AutoTrac ugrađuje se, po želji na sve traktore John Deere. U zavisnosti od odabranog sistema za pozicioniranje AutoTrac ostvaruje zadovoljavajuću tačnost za određene poljoprivredne radove. Omogućeno je navođenje po krivoj putanji, što je velika prednost pri radu na parcelama nepravilnog oblika. "Pamćenje" prohoda omogućava navođenje i u operacijama koje slede.
 
Prednosti AutoTrac-a su:
 1.  Manji zamor rukovaoca
 2. Produžen radni dan
 3. Smanjeni troškovi ulaganja
 4. Veća brzina rada
 5. Smanjuje potrošnju goriva
 6. Višestruka primena
 
 
   Još jedan od sistema za navođenje je Lajtbar, koji povećava produktivnost, smanjuje troškove a u uslovima smanjene vidljivosti ( rad noću, magla i prašina), ovaj sistem je izuzetno koristan. postavljanje i korišćenje Lajtbar uređaja veoma je jednostavno. Koriste se samo tri tastera, pritiskom na taster A i B uređaju se određuje početna, referenta linija. Pritiskom na taster C određuje se širina prohoda u metrima koja zavisi od radnog zahvata mašine. Kao i kod predhodnih sistema za navodjenje ima StarFire prijemnik kao i mogućnost da koristimo baznu stanicu koja će gresku svesti na minimum koja sa StarFire komunicira radio vezom.
Neke od karakteristika Lajtbar sistema za navođenje:
 1. Paralelnost prohoda
 2. Prava putanja
 3. Mogućnost promene prohoda
 4. Jednostavna i laka upotreba
 5. Vizuelno, logičko navođenje
 sunc2_1_3.gif

gps3.jpg

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.