naslovna adjd-e622-qr999_RGB_senzor_boja_baza_znanja_elektronika_automatika.rs
naslovna adjd-e622-qr999_RGB_senzor_boja_baza_znanja_elektronika_automatika.rsADJD-E622-QR999 predstavlja senzor koji daje informaciju o boji tako što konvertuje jačinu svetlosti u napon. Odlikuju ga visoke performanse, male dimenzije i niska cena. Senzor se sastoji od niza fotodioda i tri transimpedantna pojačavača. Pomoću crvenog (R), zelenog (G) i plavog (B) fitera boja koji prekrivaju fotodiode, senzor konvertuje RGB svetlost u analogne naponske izlaze, označene kao VROUT, VGOUT i VBOUT.

 

 U poređenju sa nekim drugim senzorima boja ovaj senzor ima ugrađen transimpedantni pojačavač koji drastično smanjuje veličinu vaše pločice. Međutim, QFN-16 kućište je teško zalemiti pa morate biti veoma pažljivi kako biste izbegli toplotno oštećenje senzora. Specijalna lemna pasta se preporučuje prilikom lemljenja ovih senzora.

 Senzor funkcioniše tako što ugrađeni filteri boja (R, G i B) na fotodiodama detektuju R, G i B komponentu svetlosti koja pada na senzor. Fotodiode konvertuju R, G i B komponente u fotostruje. Integrisani transimpedantni pojačavači za R, G i B komponente konvertuju fotostruje u analogne naponske izlaze. Naponski izlazi svih kanala linearno rastu sa porastom intenziteta svetlosti. Blok dijagram integrisanog kola prikazan je na slici 1.
slika1 adjd-e622-qr999_RGB_senzor_boja_baza_znanja_elektronika_automatika.rs
Slika 1. Blok dijagram integrisanog kola senzora

 
Senzor se napaja jednosmernim naponom opsega 4,5 do 5,5V (5V tipično), dok se potrošnja kreće oko 2,4mA. Preporučuje se ugradnja kondenzatora između VDD i GND. Dimenzije senzora su 5×5×0,75mm, a temperaturni opseg primene senzora je 0° – 70°C (25°C tipično). Cena ovog senzora je oko 8 dolara. Na slici 2 je prikazana šema povezivanja senzora (prikazana je šema samo za kanal crvene boje).
slika2 adjd-e622-qr999_RGB_senzor_boja_baza_znanja_elektronika_automatika.rsSlika 2. Šema povezivanja senzora

 
Svaki kanal ima tri bita za podešavanje pojačanja transimpedantnog pojačavača. Na slici 3. možete videti zavisnost otpornosti u povratnoj sprezi pojačavača od odabira bitova.
slika3 adjd-e622-qr999_RGB_senzor_boja_baza_znanja_elektronika_automatika.rsSlika 3. Zavisnost otpornosti u povratnoj sprezi pojačavača od odabira bitova

 
Na sledećoj slici (Slika 4.) prikazane su spektralne karakteristike senzora. Možemo zaključiti da senzor ima najbolji odziv pri crvenim talasnim dužinama (čak i malo IR svetlosti). Dakle, može se desiti da senzor detektuje crvenu boju i pri dnevnom svetlu. Podešavanjem pojačanja može se rešiti ovaj problem.
slika4 adjd-e622-qr999_RGB_senzor_boja_baza_znanja_elektronika_automatika.rsSlika 4. Spektralne karakteristike senzora
 
  Upotreba senzora ADJD-E622-QR999 prikazana je u projektu “Kako napraviti detektor boja?“. Kompletan datasheet ovog senzora možete pronaći ovde.
 
 Izvor: Electronics-base.com
 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.